Veiklos sritys

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikams nuo 2 iki 6 metų.

2021 m. atnaujinta Ikimokyklinio ugdymo programa „Mažylio žingsneliai“ (.pdf).

Programa orientuota į vaiką, jo poreikių tenkinimą. Žaidimas – pagrindinis ugdymo būdas. Ikimokyklinukai skatinami aktyviai veikti, patirti, atrasti.

Darželyje vykdoma socialinio-emocinio ugdymo programa „Kimochis“.


Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6- metai (tėvų prašymu gali būti teikiamas 5 metų) ir skirtas pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje. Priešmokyklinis ugdymas – naujos galimybės vaikui kaupti naują ir plėtoti anksčiau įgytą patirtį. Priešmokyklinis ugdymas nuo 2016 m. rugsėjo 1-os dienos –  privalomas.

Priešmokykliniame amžiuje plėtojamos penkios kompetencijų grupės: socialinė, sveikatos, pažinimo, komunikavimo ir meninė.

Ugdant priešmokyklinio amžiaus vaikus, vadovaujamasi „Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa“ (2014). 

4-os priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai po pažinimo pasaulį keliauja drauge su ugdymo priemonių komplekto „Opa pa“ veikėjais.

Priešmokyklinio ugdymo vaikai nuo 2020 m. rugsėjo mėn. dalyvauja tarptautinėje ankstyvosios prevencijos programoje ,,Zipio draugai“.Programos tikslas padėti 5-7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. ,,Zipio draugai“ padrąsino vaikus dalintis savo liūdesiu, nerimu, išsikalbėti, rasti būdų, padedančių sumažinti sunkių jausmų keliamą įtampą. ,,Zipio taisyklė: ,,Gera išeitis yra ta, kuri padeda tau pasijusti geriau ir neįskaudina kito.“


Dienos ritmas                 

Loader Palaukite…
EAD Logo Dokumentas neatsidaro?

Reload Paleisti iš naujo
| Open Atidaryti naujame lange
🌐 LT»ENG
Skip to content