Veiklos sritys

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikams nuo 2 iki 6 metų.

2021 m. atnaujinta Ikimokyklinio ugdymo programa „Mažylio žingsneliai“ (.pdf).

Programa orientuota į vaiką, jo poreikių tenkinimą. Žaidimas – pagrindinis ugdymo būdas. Ikimokyklinukai skatinami aktyviai veikti, patirti, atrasti.

Darželyje vykdoma socialinio-emocinio ugdymo programa „Kimochis“.


Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6-metai, gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai. Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytais atvejais ir tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus. Priešmokyklinis ugdymas – naujos galimybės vaikui kaupti naują ir plėtoti anksčiau įgytą patirtį. Priešmokyklinis ugdymas nuo 2016 m. rugsėjo 1-os dienos –  privalomas.

Ugdant priešmokyklinio amžiaus vaikus, vadovaujamasi:

 „Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa“ (2014) (2022 m. vyksta „Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos atnaujinimas, su projektu galite susipažinti čia);

Lietuvos respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro Nr. 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106 „Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (suvestinė redakcija).

Priešmokyklinio ugdymo vaikai nuo 2020 m. rugsėjo mėn. dalyvauja tarptautinėje ankstyvosios prevencijos programoje ,,Zipio draugai“. Programos tikslas padėti 5-7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. ,,Zipio draugai“ padrąsino vaikus dalintis savo liūdesiu, nerimu, išsikalbėti, rasti būdų, padedančių sumažinti sunkių jausmų keliamą įtampą. ,,Zipio taisyklė: ,,Gera išeitis yra ta, kuri padeda tau pasijusti geriau ir neįskaudina kito.“


Dienos ritmas

Loader Palaukite…
EAD Logo Dokumentas neatsidaro?

Reload Paleisti iš naujo
| Open Atidaryti naujame lange

🌐 LT»ENG
Skip to content