Papildomas neformalusis ugdymas

ANGLŲ KALBOS UŽSIĖMINAI. ORGANIZUOJA VŠĮ ,,MAŽIEJI ŠNEKUČIAI“

Per žaidimą vaikai ugdysis susidomėjimą anglų kalba, gebės klausyti bei suprasti anglų kalbos pradmenis, formuosis pradinį anglų kalbos žodynėlį.

Mokytojas organizuos mokomuosius žaidimus ir užsiėmimus, užtikrins anglų kalbos ir kitų įgūdžių raidą. Vaikai  susipažins su spalvomis, skaitmenimis, su vaisiais. Bus skatinami mokytis ir dirbti komandoje, bendrauti bei dalytis savo mintimis bei įspūdžiais.


KREPŠINIO BŪRELIS. UŽSIĖMIMUS ORGANIZUOJA VŠĮ „MAŽYLIO SPORTO KLUBAS“

Berniukai ir mergaitės mokysis  krepšinio pradmenų, įgys kompetencijų, būtinų tolesniam vaiko kaip krepšininko ugdymui, asmeniniam ir visuomeniniam gyvenimui; įgyjamos kompetencijos turės tiesioginės įtakos sėkmingam vaiko ugdymo(si) formaliojo švietimo sistemoje.


KERAMIKOS BŪRELIS

Vaikai susipažins su keramikos menu ir plačiomis keramikos galimybėmis, įgys keramikos meno pagrindus, išmoks vizualizuoti idėją.


🌐 LT»ENG
Skip to content