Savitumas

Vilniaus lopšelis – darželis „Mažylis“ – bendrosios paskirties ikimokyklinio ugdymo įstaiga. 

Ugdymo kalba – lietuvių.

Ugdymo forma – dieninė.

Įstaigos  darbo laikas –  7.30-18.00 val. 

Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ ir siekiant užtikrinti, kad ugdymo paslaugos būtų organizuojamos maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo, laikinai grupių darbo laikas 7.30-18.00 val.

Vizija

Lopšelis – darželis „Mažylis“ – saugi, atvira kaitai, patraukli savo turtinga ugdančiąja aplinka, ugdymo kokybe, turiniu, suburianti visą bendruomenę, įstaiga. 

Misija

Vilniaus lopšelis – darželis „Mažylis“ – bendrosios paskirties ikimokyklinio ugdymo įstaiga ugdo ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, tenkina skirtingus vaikų ugdymo(si) poreikius, užtikrindama fizinį ir psichinį vaiko vystymą(si), (papildo ugdymą šeimoje – teikia kvalifikuotą pagalbą šeimai, padeda vaikui pasirengti mokyklai), specialiųjų poreikių turinčius vaikus integruoja į įprastos raidos vaikų grupes. 

Filosofija

„Tik asmenybė gali ugdyti ir formuoti asmenybę“.

🌐 LT»ENG
Skip to content