Lopšelio-darželio taryba

Vilniaus lopšelio-darželio taryba – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus (globėjus) ir pedagogus įstaigos demokratiniam valdymui, padeda spręsti lopšeliui-darželiui svarbius klausimus, atstovauti teisėtiems įstaigos interesams.

Lopšelio-darželio tarybos sudėtis:

  • Dovilė Aleksandravičienė, tėvų atstovė – (pirmininkė);
  • Aušra Mastianica, mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą (sekretorė).

Nariai:

  • Jūratė Reinienė, mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
  • Orinta Lionaitė, mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
  • Aušra Leščiuvienė, mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
  • Asta Stalauskienė, tėvų atstovė;
  • Simona Vaičiulienė, tėvų atstovė;
  • Aleksandr Vybornyj, tėvų atstovas;
  • Lijana Kairienė, vietos bendruomenės atstovė.

Pasiūlymus, idėjas ir įžvalgas galima siųsti lopšelio-darželio tarybai el. paštu: mazylio.taryba@gmail.com

🌐 LT»ENG
Skip to content