Darželio taryba

Vilniaus lopšelio – darželio taryba – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus (globėjus) ir pedagogus įstaigos demokratiniam valdymui, padeda spręsti lopšeliui-darželiui svarbius klausimus, atstovauti teisėtiems įstaigos interesams.

Tarybos sudėtis:

  • Dovilė Aleksandravičienė, tėvų atstovė – (Pirmininkė);
  • Aušra Mastianica, mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą (Narė);
  • Jūratė Reinienė, mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą (Narė);
  • Orinta Lionaitė, mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą (Narė);
  • Aušra Leščiuvienė, mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą (Narė);
  • Aistė Burkė, tėvų atstovė (Narė);
  • Jolita Dieninienė, tėvų atstovė (Narė);
  • Asta Stalauskienė, tėvų atstovė (Narė);
🌐 LT»ENG
Skip to content