Švietimo pagalbos specialistai

Logopedė Violeta Ivickienė

• Vertina ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbos raidos ypatumus;

• Teikia pagalbą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimus;

• Teikia metodinę pagalbą ugdymo įstaigos pedagogams, tėvams (globėjams);

• Bendradarbiauja su Vilniaus pedagogine psichologine tarnyba;

• Dalyvauja Vaiko gerovės komisijoje.

Konsultacijos vyksta:

Pirmadienį  13:30 – 14:30

Antradienį   13:30 – 14:30

Dėl konsultacijų prašome susitarti iš anksto telefonu (8 5) 2 65 12 63 arba el. paštu: mazylis.logopedas@gmail.com


Psichologė Rūta Salytė

• Dalyvauja Vaiko gerovės komisijoje;

•Teikia pagalbą vaikams, turintiems elgesio, emocijų ir bendravimo bei kitų sunkumų;

• Bendradarbiauja su tėvais (globėjais);

• Dirba komandoje su pedagogais ir kitais švietimo pagalbą teikiančiais specialistais;

• Bendradarbiauja su Vilniaus pedagogine psichologine tarnyba;

• Vykdo prevencines programas.

Konsultacijos vyksta:

Pirmadienį   7.30 – 10.00 val.

Antradienį   13.00 – 18.00 val.

Trečiadienį  7.30 – 10.00 val.

Dėl konsultacijų prašome susitarti iš anksto telefonu (8 5) 2 65 12 63 arba el. p. ruta.salyte.mazylis@gmail.com

🌐 LT»ENG
Skip to content