Tėvų (globėjų) komitetai

Lopšelyje-darželyje veikia vaikų grupių tėvų (globėjų) komitetai. Jie renkami grupės tėvų (globėjų) susirinkime vienerių metų kadencijai kiekvienų mokslo metų pradžioje. Komitetus sudaro nariai – tėvai (globėjai), atstovaujantys atitinkamos vaikų grupės tėvams (globėjams).

Tėvų (globėjų) komitetai:

  • padeda spręsti grupės veiklos ir vaikų ugdymo klausimus;
  • aptaria su grupės pedagogu vaikų saugumo, maitinimo, informacijos apie vaikus gavimo klausimus;
  • padeda organizuoti grupės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką;
  • teikia siūlymus Lopšelio-darželio tarybai ir direktoriui.
  • sprendžia kitus su jų veikla susijusius klausimus.

🌐 LT»ENG
Skip to content