Darželio istorija

1964 m. birželio 18 d. buvo įsteigtas Vilniaus lopšelis – darželis Nr. 81

1964 m. gruodžio 24 d. vaikams atvėrė duris dvi lopšelio grupės ir keturios darželio grupės.Tai tipinis pastatas, 120-ies vietų.Ikimokyklinei įstaigai vadovavo:1964 m. – 1972 m. – Viktorija Juočytė,1972 m. – 1976 m. – Julija Bloznelienė,1976 m. – Elvyra Pekeliūnienė,1976 m.– 1986 m. – Natalija Lauciuvienė,1986 m. – Lidija Dikčienė.

1996 m. rugsėjo 11 d., bendruomenei pritariant, ikimokyklinei įstaigai suteiktas vardas „Mažylis“.

Lopšelis – darželis įsikūręs Naujamiesčio mikrorajone. Teritorija užima didelį plotą, apie 0,5569 ha, įrengta sporto aikštelė, sukurtos atskiros erdvės kiekvienai vaikų amžiaus grupei.

Didžiuojamės darniu, atsakingu ir mylinčiu savo darbą kolektyvu, kuriame dirba 34 darbuotojai, iš jų 15 pedagogų.

Džiaugiamės ugdytinių tėvais, kurie aktyviai dalyvauja savivaldoje, teikia siūlymus dėl ugdomosios veiklos organizavimo, jos kokybės gerinimo, aktyviai dalyvauja renginiuose, susirinkimuose, talkina, tvarkant darželio aplinką.Aplinka saugi, palanki vaiko ugdymui(si). Didžiulis sodas džiugina visais metų laikais, pavasarį – įspūdingais žiedais, o rudenį – vaisiais. Jau tapo tradicija – priešmokyklinio amžiaus vaikai pasodina dekoratyvinį medelį ar krūmą. Įrengtas daržas, puoselėjami gėlynai, parengta medžiaga pažintiniam – dendrologiniam takui, siekiant sudaryti kuo palankesnes sąlygas vaikų pažintinei veiklai: stebėjimams, tyrinėjimams, atradimams. Mums svarbu, kad mažylį supanti ugdančioji aplinka atlieptų jo poreikius, būtų funkcionali ir saugi. Darželio teritorija aptverta nauja tvora, įrengta elektroninių vartų ir vartelių sistema. 

Integruojame etninės kultūros elementus į pažintinę, meninę veiklą ir kitas ugdymo sritis. Aplinkos suvokimas vaikams tampa turtingesnis, o gamtos pažinimas – suprantamesnis ir priimtinesnis.

2010 m. vasario mėn. lopšelyje-darželyje įkurta vaikų folkloro studija „Tikutis“.

2015 m. rugsėjo mėnesį – Lietuvių liaudies tradicijų puoselėjimo mokyklėlė tėvams. Pagal tėvų pageidavimus, kasmet vaikų gebėjimams atsiskleisti organizuojami penki papildomo ugdymo būreliai.

2015 m. sausio mėn. darželio bendruomenė paminėjo veiklos 50-metį. Drąsiai pasitinkame pokyčius, tobuliname bendradarbiavimą su tėvais, rūpinamės, kad kiekviena diena darželyje mažyliui būtų laiminga. Įstaiga turi pasitvirtinusi higienos pasą. Pedagogai ir techninis personalas nuolat tobulina kompetencijas aktualiomis temomis. Grupėse vykdomi projektai. Teikiamos kokybiškos logopedo, psichologo paslaugos. Įstaigoje dirba neformalaus ugdymo pedagogas (ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fiziniam lavinimui). 

2019 m. lopšelis-darželis laimėjo Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamą Atvirų technologinių dirbtuvių projektų konkursą ir vykdo projektą „Magiškoji STEAM laboratorija“. Vyksta glaudus bendradarbiavimas su darželio savivalda. Organizuojamos kasmetinės kolektyvo išvykos.

2020 m. sausio mėnesį įstaiga šventė 55-erių metų jubiliejų. Mes turime kuo pasidžiaugti ir didžiuojamės, kad bendruomenės nariai aktyviai dalyvauja sporto šventėse, renginiuose. Savivaldos posėdžiuose sprendžiami aktualūs klausimai. Džiaugiamės, kad  trečdalis  ugdytinių – daugiavaikių šeimų vaikai. „Mažylio“ auklėtiniai  noriai dalyvauja  ir  neformaliajame ugdyme (lanko keramikos būrelį, krepšinio treniruotes, anglų kalbos užsiėmimus).

Ketvirtus metus organizuojame labdaros akciją „Gera daryti gera“. Glaudus bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais  partneriais.

Mums svarbus vaiko ugdymosi tęstinumas. Bendradarbiavimas su mokyklomis skatina  vaikų motyvaciją  mokytis. Bendri susirinkimai, renginiai ir varžybos tobulina mūsų kompetencijas,  ugdo draugiškumą, toleranciją. 

Jau tradicija tapusi ketvirti metai organizuojama  kalėdinė bendruomenės paroda. Ankstesnių metų parodos „Kalėdų laikrodis“, „Kalėdinis traukinys“, „Nykštukai“  džiugino spalvomis, išradingumu, netikėtais sprendimais, tėvai su vaikais dalinosi akimirkomis kurti kartu, būti drauge. Šių metų parodos tema – „Spragtukas“.

Įstaigos pedagogai puikūs mentoriai VU, VDU studentams. Ir mes turime galimybę mokytis, tobulinti kompetencijas įvairiuose seminaruose, vebinaruose, dalyvauti konferencijose, organizuoti projektus.

Teikiama kvalifikuota švietimo pagalba. Kokybiškas paslaugas teikia logopedas, psichologas, mokytojo padėjėjas, dirbantis su specialiųjų poreikių vaikais. Sudarytos trišalės sutartys su LASUC.

Fizinį vaikų aktyvumą  lavina bei sporto bendruomenės renginius organizuoja neformaliojo ugdymo pedagogas. Vaikams užsiėmimai ypatingai smagūs. Jiems patinka sportuoti ir saugioje lauko krepšinio aikštelėje.

Nuo 2020 m. kovo mėn. ugdymas dėl karantino vyko nuotoliniu būdu.

2020 m. gegužę tapome sveikatą stiprinančia mokykla. Sukurta  programa „Sveikas Mažylis“.

Rudenį sodiname naujus vaismedžius, kad sodas mus džiugintų ir žiedais, ir vaisiais.

Šiemet atlikti pastato šiltinimo darbai. Gražus fasadas, šiltas įstaigos dirbančiųjų mikroklimatas suteikia galimybę vaikams čia būti laimingiems, atrasti ir pažinti. Dėkojame ir džiaugiamės.

2021 m. atnaujinti Vilniaus lopšelio-darželio „Mažylis“ nuostatai, atnaujinta ikimokyklinio ugdymo programa „Mažylio žingsneliai“.

2021 m. gautas Vilniaus miesto savivaldybės finansavimas Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektui „Žalioji Mažylio kelionė“. Modernizuotos ir praturtintos žaliosios lauko erdvės, sukurti metodiniai veiklų aprašai. Organizuota Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų metodinė-praktinė konferencija „STEAM veiklos žaliosiose lauko aplinkose“.

Organizuota kalėdinė bendruomenės paroda „Kalėdiniai skanėstai“.

2022 m. atnaujintos lauko erdvės, įsigyta meteorologinė stotelė, kurioje vaikai gali stebėti oro pasikeitimus. Pastatytas naujas lauko įrenginys vaikų žaidimams.

Šiemet vyko salės ir koridoriaus remonto darbai. Salė pritaikyta tiek muzikos, tiek sporto užsiėmimams. Nuo šiol visa bendruomenė gali džiaugtis estetiška ir funkcionalia aplinka.

Gautas Vilniaus miesto savivaldybės finansavimas Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektui „Žalioji Mažylio kelionė po augalų karalystę“. Organizuotos veiklos socialiniams partneriams, bendruomenės parodos, išvykos į Pavilnių ir Verkių nacionalinių parkų lankytojų centrą ir Saugomų teritorijų nacionalinį lankytojų centrą.

🌐 LT»ENG
Skip to content