„Magiškoji STEAM laboratorija“

Vilniaus lopšelio-darželio „Mažylis“ bendruomenės leidinys

Loader Palaukite…
EAD Logo Dokumentas neatsidaro?

Reload Paleisti iš naujo
| Open Atidaryti naujame lange

Respublikinė akcija „Kūrybinė STEAM savaitė darželyje“

Vilniaus lopšelio – darželio „Mažylis“ bendruomenė jau antrus metus įgyvendindama atvirų techninių kūrybinių dirbtuvių projektą „Magiškoji STEAM laboratorija-2“ finansuojamą iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų organizuoja akciją ir kviečia visos Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenes burtis plėtojant STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos) idėjas darželiuose.

Tikslas – kūrybiškai, aktyviai veikiant su turimomis inovatyviomis priemonėmis siekti nuosekliai ir sistemingai įgyvendinti  STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos) idėjas kasdieninėje ugdymo(si) praktikoje.  

Apie 2019 m. akcijos „Kūrybinė STEAM savaitė darželyje“ vykdytas veiklas skaitykite: 

http://www.svietimonaujienos.lt/respublikine-akcija-kurybine-steam-savaite-darzelyje/ 

Respublikinės akcijos ,,Kūrybinė STEAM savaitė darželyje 2020“ eiga:

Loader Palaukite…
EAD Logo Dokumentas neatsidaro?

Reload Paleisti iš naujo
| Open Atidaryti naujame lange
Loader Palaukite…
EAD Logo Dokumentas neatsidaro?

Reload Paleisti iš naujo
| Open Atidaryti naujame lange

Apie 2020 m. akciją skaitykite:

https://www.svietimonaujienos.lt/vaiku-steam-gebejimu-pletojimas-dalyvaujant-akcijoje-kurybine-steam-savaite-darzelyje-2020/

🌐 LT»ENG
Skip to content