Covid-19 informacija

 • Informacija

  Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė sprendimą nuo 2022 m. gegužės 1 d. atšaukti valstybės lygio ekstremaliąją situaciją visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės.

  Daugiau aktualios informacijos gyventojams galite rasti: https://sam.lrv.lt/lt/koronavirusas/informacija-visuomenei/rekomendacijos


 • Informuojame apie OV pasikeitimus

 • Informuojame apie OV pasikeitimus

  Kviečiame Jus susipažinti su atmintine – Ką svarbu žinoti apie tyrimus greitaisiais antigenų testais iš seilių (čiulpinukais) ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose.


 • Greitasis antigeno testas iš seilių

  Informuojame, kad www.vilniussveikiau.lt puslapyje nuo šiol galite rasti aktualią informaciją apie visas ugdymo įstaigoje taikomas testavimo rūšis, siekiant išsiaiškinti galimą užsikrėtimą COVID-19 liga.

  Taip pat internetiniame puslapyje rasite visą informaciją dėl greitojo antigeno testo iš seilių (toliau – GAT iš seilių): teisės aktus, vaizdo įrašą–testo atlikimo instrukciją, atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus.

  Testavimas nerekomenduojamas persirgusiems asmenims, kai nuo teigiamo PGR tyrimo praėjo ne daugiau kaip 90 d.


 • Informacija dėl izoliacijos taikymo ir nedarbingumo

  KOKS YRA IZOLIACIJOS TAIKYMAS VAIKUI IKI INDIVIDUALAUS PGR TYRIMO ATLIKIMO?

  Izoliacija rekomenduojama tik VAIKUI, kai:

  • COVID-19 liga buvo patvirtinta ugdymo įstaigoje greituoju antigeno testu.

  Izoliacija taikoma tik VAIKUI, kai:

  • Vaikas jaučia COVID-19 ligai būdingus simptomus.
  • Turėjo kontaktą ugdymo įstaigoje su asmeniu, kuriam buvo patvirtinta COVID-19 liga ir atsisakė testuotis savikontrolės greitaisiais antigeno testais.

  Izoliacija yra netaikoma šeimos nariams iki individualaus vaiko PGR tyrimo rezultato patvirtinimo dienos.

  Izoliacija netaikoma vaikui ir kartu gyvenantiems asmenims, jei PGR tyrimas atliekamas neturėjus kontakto su asmeniu, kuriam patvirtinta COVID-19 liga bei po rastos teigiamos koncentracijos ugdymo įstaigoje atlikus aplinkos paviršių tyrimą.

  KĄ DARYTI, JEI VAIKUI BUVO NUSTATYTA COVID-19 LIGA?

  • Sergantysis arba sergančio vaiko tėvai turi užpildyti atvejo anketą https://atvejis.nvsc.lt/, skirtą užsikrėtusiems COVID-19 liga. Anketoje svarbu nurodyti užsikrėtimo aplinkybes, datą kada paskutinį kartą vaikas lankėsi ugdymo įstaigoje, izoliuojamus kartu gyvenančius asmenis.

  NUO KADA KARTU GYVENANTIEMS ASMENIMS TURI BŪTI TAIKOMA IZOLIACIJA?

  • Izoliacijos laikas skaičiuojamas nuo teigiamo PGR tyrimo ar laboratorijoje atlikto greitojo antigeno testo teigiamo rezultato patvirtinimo dienos.

  Kartu gyvenantys asmenys, kurie yra persirgę COVID-19 liga, kai nuo teigiamo PGR / antigeno testo praėjo ne daugiau kaip 90 dienų nesiizoliuoja!

  KOKIŲ VEIKSMŲ REIKIA IMTIS NORINT GAUTI NEDARBINGUMĄ?

  Sergantysis arba sergančio vaiko tėvai turi būti užpildę atvejo anketą https://atvejis.nvsc.lt/, įtraukiant kartu gyvenančius asmenis.

  Kartu gyvenantys asmenys turi būti gavę SMS žinutę dėl priskirtos izoliacijos ir užsipildę sąlytį turėjusių asmenų anketas, kurių nuorodos bus pateiktos SMS žinutėje.

  Kartu gyvenantys asmenys, esant poreikiui, turi užpildyti prašymą dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo (https://www.epaslaugos.lt/portal/service/110023/19220).

  Daugiau informacijos dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo: https://nvsc.lrv.lt/lt/nedarbingumo-pazymejimo-del-privalomos-izoliacijos-isdavimas

  KARTU GYVENANČIŲ ASMENŲ IZOLIACIJOS TAIKYMO ATMINTINĖ


 • Algoritmas

  1. Sprendimo pakeitimas Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“. Nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cd9923a0755811ec993ff5ca6e8ba60c

  Trumpai svarbiausi pasikeitimų aspektai: 

  • 1. Izoliacija netaikoma tik persirgusiems asmenims, kai nuo teigiamo PGR / antigeno testo (mobiliajame punkte, ASPĮ) rezultato praėjo mažiau kaip 90 d. 
  • 2. Izoliacija po kontakto su sergančiuoju trumpinama iki 7 dienų.

  Ugdymo įstaigos darbuotojai, turėję kontaktą su sergančiuoju COVID-19 liga:

  UGDYMO ĮSTAIGOJE:

  • mažesniu nei 1 m. atstumu, ilgiau nei 4 val. privalo izoliuotis 7 dienas nuo paskutinės sąlyčio dienos. Izoliacija NEBUS TAIKOMA jei darbuotojas atliks savikontrolę greitaisiais antigeno testais (toliau – GAT): pagal algoritmą GAT iškart + GAT po 48 / 72  val. + GAT po 48 val.;
  • didesniu nei 1 m. atstumu, trumpiau nei 4 val. izoliacija yra netaikoma, rekomenduojama atlikti GAT pagal algoritmą: GAT iškart + GAT po 48 / 72  val. + GAT po 48 val.

  SOCIALINĖJE APLINKOJE (koncerte, pietaujant draugų kompanijoje ir kt.):

  • izoliacija netaikoma, rekomenduojama atlikti GAT pagal algoritmą: GAT iškart + GAT po 48 / 72  val. + GAT po 48 val. Jei yra galimybė, rekomenduojamas nuotolinis darbas.

  SU KARTU GYVENANČIAIS ASMENIMIS:

  • privaloma izoliacija 7 dienas (skaičiuojama nuo teigiamo PGR / antigeno testo gavimo datos, atlikto mobiliajame punkte, ASPĮ);
  • izoliacija nebus taikoma, jei darbuotojas atliks savikontrolę GAT pagal algoritmą: GAT iškart + GAT po 48 / 72  val. + GAT po 48 val.

  Ugdymo įstaigos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokiniai, turėję kontaktą su sergančiuoju COVID-19 liga:

  UGDYMO ĮSTAIGOJE: izoliacija netaikoma, mokiniai dalyvauja ugdymo procese.

  SU KARTU GYVENANČIAIS ASMENIMIS:  izoliacija taikoma – 7 dienos.

  NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO TVARKA. Turėjus kontaktą su sergančiuoju reikia kreiptis į NVSC ir pateikti prašymą per Elektroninius valdžios vartus adresu www.epaslaugos.lt, registruotu paštu ar atstovui atvykus į NVSC departamentą ar teritorinį jo skyrių. Plačiau galite rasti: https://nvsc.lrv.lt/lt/nedarbingumo-pazymejimo-del-privalomos-izoliacijos-isdavimas 

  Primename: 

  Susirgusiems gyventojams izoliaciją skiria ir nutraukia šeimos gydytojas.

  Pajutę COVID-19 ligai būdingus simptomus kviečiame registruotis tyrimui internetu www.1808.lt arba trumpuoju numeriu 1808 ir izoliuotis iki rezultato gavimo. 

  Gavus teigiamą tyrimo rezultatą, reikėtų kreiptis į šeimos gydytoją ir pildyti NVSC anketą (https://atvejis.nvsc.lt/) bei nurodyti sąlytį turėjusius kartu gyvenančius asmenis.

  2. Sprendimo pakeitimas Nr. V-383 ,,Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  Nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9ad93921682411eaa02cacf2a861120c/asr 

  Pagrindinis pasikeitimas – sergantiems besimptome COVID-19 ligos forma izoliacija gali būti nutraukiama po 7 dienų nuo teigiamo PGR / antigeno testo (mobiliajame punkte, ASPĮ) atsakymo.

  Sveikatos apsaugos ministerijos algoritmai:

  1.  Kaip elgtis, jei sąlytis su COVID-19 sergančiuoju ugdymo įstaigoje turėjo vaikas, besimokantis pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio, ugdymo programą.

  2.   Sąlytis su COVID-19 sergančiuoju asmeniu ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ir pirminio profesinio ugdymo įstaigose.

 • Veiklos organizavimas nuo 2021 m. lapkričio 12 d.

  „1.2. Kad visi vyresni nei 6 metų asmenys ugdymo paslaugų teikimo vietoje uždarose patalpose dėvėtų medicinines veido kaukes arba respiratorius, kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti vaikams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, jiems esant ugdymo įstaigoje, kitiems asmenims veiklų, kurių negalima atlikti būnant su kauke, vykdymo metu, taip pat neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį). Jei darbuotojas negali dėvėti kaukės dėl vykdomos veiklos pobūdžio (pvz. darbas su klausos negalią turinčiais asmenimis), gali būti naudojamos kitos riziką mažinančios priemonės (pvz., veido skydeliai).“


 • Veiklos organizavimas nuo 2021 m. Rugsėjo 23 d.
  Loader Palaukite...
  EAD Logo Dokumentas neatsidaro?

  Reload Paleisti iš naujo
  | Open Atidaryti naujame lange

 • NUO LIEPOS 1 D. GALIOJA EKSTREMALIOJI SITUACIJA

  https://mokyklabecovid.lt/ – čia skelbiama ŠMS ministerijos informacija apie saugumo sąlygas skirtingose švietimo pakopose, testavimą, skiepijimą, taip pat aktualūs dokumentai, operacijų vadovo sprendimai, ugdymo scenarijai kintant pandeminei situacijai.

  2021-09-01 Darželyje galioja ekstremali situacija.

  1. Grupės dirba 7.30 – 18.30 val.
  2. Vaikai priimami iki 9.00 val. Vėluojantys turi iš anksto perspėti auklėtojas grupių telefonais arba administraciją tel. 852651263
  3. Tėvams kaukės privalomos ir darbuotojais bendrauja laikydamiesi  saugumo reikalavimų (atstumo, laiko, asmens higienos).
  4. Naujai atvykusiems Tėvams leidžiama tik trumpam užeiti į darželį: atvykti po vieną, nesivesti kitų vaikų ir pašalinių asmenų, padėti vaikui kuo greičiau persirengti, rūbinėlėje būti ne ilgiau 15 min.
  5. NEPRIIMAME VAIKŲ SU LIGOS POŽYMIAIS: karščiuoja [37,3 oC ir daugiau] arba kosėja, sunkiai kvėpuoja, sloguoja, viduriuoja, vemia.
  6. Šeimos nariui susirgus Covid-19, prašome nedelsiant informuoti direktorės pavaduotoją ugdymui tel. 8 52651047. Vaikų į darželį vesti nebegalima, jiems privaloma saviizoliacija.
  7. Ugdymas vyksta išlaikant izoliaciją tarp grupių, nuolat vėdinant patalpas, pagal galimybes lauke. Šventės organizuojamos be tėvų.

 • NVSC informacija

  NVSC paaiškina, kaip skaičiuojama izoliacija kartu gyvenantiems tėvams ir vaikams

  Informaciją rasite šiuo adresu: https://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/nvsc-paaiskina-kaip-skaiciuojama-izoliacija-kartu-gyvenantiems-tevams-ir-vaikamsInformacija tėveliams apie korona virusą (.pdf)

🌐 LT»ENG
Skip to content