Metodinė grupė

Vilniaus lopšelio – darželio „Mažylis“ metodinė grupė, organizuojanti ir koordinuojanti įstaigos metodinę veiklą. Metodinės grupės sudaro visi įstaigoje dirbantys pedagogai.

Metodinės grupės funkcijos:

  1. Metodinė grupė planuoja ugdymo turinį: aptaria vaikų ugdymosi poreikius ir susitaria dėl ilgalaikių ir trumpalaikių ugdomųjų planų rengimo tvarkos, parenka ugdymo priemones, aptaria jų naudojimą.
  2. Dalijasi gerąja darbo patirtimi, aptaria pedagoginių klausimų sprendimo būdus ir darbo metodiką.
  3. Aptaria kvalifikacijos kėlimo poreikius, juos derina su įstaigos veiklos tikslais.
🌐 LT»ENG
Skip to content