Dėl įstaigos darbo nuo gruodžio 9 d.

Atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją šalyje ir vadovaujantis 2020 m. gruodžio 7 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1364 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“
(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/960690a0389411eb8d9fe110e148c770 ), ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veikla bus organizuojama remiantis šiuo teisės aktu (Nutarimas įsigalioja nuo š. m. gruodžio 9 d.), kuris reglamentuoja:

2.2.9.1. p. ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomi, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.

 Dėl ugdymo namuose siūlome vadovautis ugdymo namuose gairėmis (pridedame).

Nuotoliniu būdu besiugdantiems vaikams ugdymo mokestis neskaičiuojamas nuo š. m. gruodžio 9 d. iki gruodžio 31 d.

Nuotoliniu būdu teikiamos ir individualios švietimo pagalbos specialistų (logopedo, psichologo) konsultacijos.

Dėkojame už sklandų bendradarbiavimą ir saugokime vieni kitus!


🌐 LT»ENG
Skip to content