Nemokamas maitinimas

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. 1-1024, 

nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. ikimokyklinio ugdymo įstaigose priešmokyklinukams, o mokyklose priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams vėl bus teikiami nemokami pietūs.

Tėvams prašymų dėl nemokamų pietų teikti nereikia, nemokamas maitinimas bus organizuojamas pagal ugdymo įstaigų pateiktus sąrašus.


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu, priešmokyklinukams, kurių ugdymas karantino laikotarpiu vykdomas nuotoliniu būdu, už 2021 m. sausio mėnesio dienas, kurias vaikas nelankys ugdymo įstaigos ir bus ugdomas nuotoliniu būdu, gali būti išduoti maisto daviniai, atsižvelgiant į poreikius ir galimybes.

Maisto daviniai bus paruošti atsižvelgiant į lėšų dydį, skiriamą vienai dienai vienam vaikui nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti.

Ugdymo įstaigą lankantys priešmokyklinukai maitinami įprasta tvarka.   


Lopšelis-darželis “Mažylis” dalyvauja vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programoje.

ES teikiama pagalba finansuojant pasirinktų žemės ūkio produktų tiekimą vaikams į švietimo įstaigas siekiama skatinti sveikus mitybos įpročius ir vietos produktų vartojimą.

Programos tikslai:

  • padidinti suvartojamų vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno gaminių dalį vaikų mityboje;
  • diegti vaikams supratimą apie vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno gaminių vartojimo teigiamą poveikį sveikatai.

Pagal programą vaikams yra tiekiami ekologiški arba pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą išauginti (pagaminti) produktai: obuoliai, morkos, kriaušės, obuolių sultys ir pieno gaminiai – geriamasis pienas, jogurtas bei šviežias ir brandintas sūris.


Nemokami pietūs priešmokyklinukams

INFORMUOJAME,

kad 2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl visuotinio priešmokyklinukų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi visose mokyklose, įskaitant nevalstybines mokyklas ir darželius, pagal priešmokyklinio ugdymo programą (toliau – priešmokyklinukai) įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. Šią teisę įgyja ir globojami vaikai, todėl dėl nemokamo maitinimo mokiniams gali kreiptis ir vienas iš vaiko globėjų.

Kad priešmokyklinukui būtų skirti nemokami pietūs naujais 2020/2021 mokslo metais, tėvai (globėjai) turi pateikti prašymus. Prašymus galima pradėti teikti jau nuo 2020 m. liepos 1 d. 

Užpildytą prašymą-paraišką gauti socialinę paramą mokiniams (SP-11 forma) pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyriui. 

Prašymo dėl nemokamų pietų forma

Atkreipiame dėmesį, kad asmenys, besikreipiantys į Socialinių išmokų skyrių, nuo 2020 m. birželio 1 d. aptarnaujami adresu Kauno g. 3 tik iš anksto užsiregistravus telefonu 8 700 35545 ir tik tais klausimais, kurių neįmanoma išspręsti nuotoliniu būdu.

  Prašymus-paraiškas galima teikti šiais būdais:

– el. būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt ;

– prisijungus https://paslaugos.vilnius.lt → Socialinės išmokos ir pasirinkus paslaugą Socialinės paramos mokiniams skyrimas užpildyti prašymo formą, pasirašyti ir skenuotą (nufotografuotą) dokumentą atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt;

– telefonu 8 700 35545 (prašymą besikreipiančio asmens vardu užpildys specialistas);

– siųsti adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.

Raštus ir paklausimus galima teikti el. p. sis@vilnius.lt, taip pat per elektroninio pristatymo sistemą (epristatymas.post.lt) arba siųsti adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.

Daugiau informacijos apie nemokamą mokinių maitinimą:

  • paskambinus Socialinių išmokų skyriaus bendruoju telefonu 8 700 35545;
  • Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas (2006-06-13, Nr. X-686);
  • Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-19 sprendimas Nr. 1-94 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“;
  • Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-26 įsakymas Nr. 30-1618/19 „Dėl Socialinės paramos mokiniams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“;
  • Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. 30-90/19 „Dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžių nustatymo“.
🌐 LT»ENG
Skip to content