Vilniaus lopšelio – darželio „Mažylis“ bendruomenė jau antrus metus įgyvendindama atvirų techninių kūrybinių dirbtuvių projektą „Magiškoji STEAM laboratorija-2“ finansuojamą iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų organizuoja akciją ir kviečia visos Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenes burtis plėtojant STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos) idėjas darželiuose.

Tikslas - kūrybiškai, aktyviai veikiant su turimomis inovatyviomis priemonėmis siekti nuosekliai ir sistemingai įgyvendinti  STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos) idėjas kasdieninėje ugdymo(si) praktikoje.  

Apie 2019 m. akcijos "Kūrybinė STEAM savaitė darželyje" vykdytas veiklas skaitykite: http://www.svietimonaujienos.lt/respublikine-akcija-kurybine-steam-savaite-darzelyje/ 

  Respublikinės akcijos ,,Kūrybinė STEAM savaitė darželyje 2020'' eiga

 

Vilniaus lopšelis-darželis „Mažylis“

  
Akcijos veiklas organizavo: Orinta Lionaitė, Laimutė Šileikienė, mokytojos dirbančios pagal priešmokyklinio ugdymo programą.
Dalyvių skaičius: apie 10 vaikų.
Trumpa informacija ir refleksija apie akcijos eigą ir rezultatus.
Akcijos „Kūrybinė STEAM savaitė darželyje 2020“ metu vaikai tyrinėjome atėjusios spalvingos ir šiltos vasaros ženklus: gėles, įvairias žoles, vabaliukus. Vaikai tyrimams naudojo magiškosios STEAM laboratorijos priemones: padidinamuosius stiklus, matavimo indelius, svarstykles, metrus, laistytuvus, vabalų stebėjimui skirtus indelius ir pan. Žaisdami su muilo burbulais vaikai aiškinosi vandens fizikines savybes. Vaikams labai patiko mokytis per patyrimą, džiaugtis nedideliais, bet svarbiais atradimais.

 2020 06 2 gr STEAM savaite

Akcijos veiklas organizavo: Jūratė Reinienė, Vitalija Vainilavičiūtė, mokytojos dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą.
Dalyvių skaičius: apie 10 vaikų.
Trumpa informacija ir refleksija apie akcijos eigą ir rezultatus.
Vaikai patyrė daug teigiamų emocijų, atradimų ir tyrinėjimų džiaugsmą vykdydami akcijos „Kūrybinė STEAM savaitė darželyje 2020“ metu.
GAMTOS MOKSLAI: vaikai gilino žinias apie sraiges: kur jos gyvena, kuo minta, ką veikia kiekvieną metų laiką, kokių rūšių sraigių randama gamtoje, kokių spalvų ir dydžių jų yra.
TECHNOLOGIJOS: vaikai stebėjo sraigės kūno sandarą per projektorių, su edukacine bitute „Bee bot“ žaidė žaidimus, atliko įvairias užduotėles susijusias su sraigėmis.
INŽINIERIJA: naudodami įvairius konstruktorius, didėles ir mažas kaladėles, statė sraigėms namus, tvoreles, mėgino konstruoti sraigutes.
MENAI: pasirinktomis dailės priemonėmis, vaikai piešė, aplikavo, lipdė, spalvino sraiges. Kartu su vaikais skaitėm pasakojimus ir pasakas apie sraiges, jas vaidinome ir inscenizavome Mokėmės eilėraščių ir mįslių apie sraiges. Vaikai kūrė, inscenizavo ir vaidino pasakėles apie sraiges.
MATEMATIKA: vaikai atliko matematinius veiksmus, skaičiavo, matavo, rikiavo sraiges pagal dydį ir spalvą.
STEAM 3 1
STEAM 3 2
STEAM 3 3
Akcijos veiklas organizavo: Jolanta Pūraitė, Vitalija Venskuvienė, mokytojos dirbančios pagal priešmokyklinio ugdymo programą.
Dalyvių skaičius: apie 10 vaikų.
Trumpa informacija ir refleksija apie akcijos eigą ir rezultatus.
GAMTOS MOKSLAI. Eksperimentas su dažytu vandeniu.
Vaikai prieš eksperimentą spėjo, kas atsitiks su gėlėmis kai pamerksi į dažytą vandenį. Spėjimus žymėjo parengtuose darbo lapuose: tavo spėjimas prieš eksperimentą ir ką matai atlikęs eksperimentą. Vanduo buvo dažytas tušu. Vaikai darbo lape nupiešė nudažytus gėlės žiedus. Vis tik spėjimas nepasitvirtino-gėlių žiedai nenusidažė.
Rezultatas: vaikai sužinojo, kad augalas sudarytas iš skaidulų-plonyčių vamzdelių.
Dėl molekulių traukos jėgų vanduo kyla šiais kapiliarais į viršų. Spalvos nepasiekė gėlės žiedo, nes skaidulos išfiltravo spalvą.
 
Eksperimentas su vandeniu, temperatūra ir gėlių žiedais.
Vaikai į tris vienodas talpas pririnko pienių, dobilų ir levandų žiedų ir juos užpylė  vienodu turiu vandens ir įdėjo indelius į šaldiklį. Kitą dieną išėmę indelius stebėjo ir diskutavo, kas atsitiko su vandeniu. Spėjo, kodėl vanduo pavirto į ledą.
Ledą su levandų žiedais įdėjo į kibirėlį be vandens, ledą su pienių žiedais į kibirėlį su gėlu geriamu vandeniu , o ledą su dobilų žiedais į druskos tirpalą. Dienos bėgyje stebėjo ledo pokyčius trijose talpose.
Pirmas ištirpo ledas gėlame vandenyje, antras-sūriame vandenyje, o paskutinis ledas kibirėlyje be vandens.
Rezultatas: vaikai sužinojo ir įsitikino, kad ledas-kietos būsenos vanduo. Vanduo užšąla ir virsta ledu minusinėje temperatūroje, o pliusinėje ledas virsta vandeniu.
Vanduo yra laidesnis šilumai nei oras ir būtent todėl tuščiame kibirėlyje tirpsta lėčiau nei inde su vandeniu. Sūrus vanduo tirpina ledą, tačiau tirpstant kartu sunaudoja šilumą. Esant pliusinei oro temperatūrai, sūriame vandenyje ledas taip greitai kaip gėlame vandenyje netirpsta.
 Ledo su levandų žiedais vanduo įgavo levandų aromatą bei spalvą. Ledas, tirpdamas ir virsdamas vandeniu, iš gėlių paėmė jų aromatines ir spalvines savybes.
 

 STEAM 4 1

TECHNOLOGIJOS. Vaikai planšetėmis fotografavo pavasario gamtos reiškinius: žydinčius krūmus, gėles.
Rezultatas: pavasario gėlės pagal spalvas. Vaikai padarė išvadas, kad pavasario gėlės pačios pirmiausios, pačios gražiausios.
Jos dažniausiai būna mažos, bet labai ryškios.
Visą žiemą kaupė energiją, o pavasarį visu grožiu ,,iššoka iš žemės“. Vaikai nusprendė, kad pavasario spalva- geltona. O dažnai kovą prieš geltoną spalvą laimi mėlynos, baltos ir rožinio atspalvio gėlės. Vaikų pastebėjimu gražiausia žalia sodri spalva.
 
INŽINERIJA. Vaikai iš plius plius smulkių konstruktorių detalių konstravo gėlių žiedus, stiebus, lapus.
Rezultatas: gėlės gražios ne tik gamtoje, bet ir pačių sukurtos iš ne tradicinių medžiagų. Vaikai labai džiaugėsi rezultatu.
STEAM 4 2
MENAI. Vaikai naudodami gamtines priemones: lapus, gėlių žiedus, įv. šakeles kūrė paveikslus.
Rezultatas: surengta vaikų kūrybos darbų iš gamtinės medžiagos paroda darželio sode.
 
MATEMATIKA. Vaikai ant asfalto užrašė didelę raidę A ir mažą raidę B ir kiekvienas spėjo kiek lapų reikės sudėti raidei A, o kiek kaštonų raidei B. Spėjimus užrašėme.
Vaikai skaičiuodami lapus sudėjo raidę A ir skaičiuodami kaštonus raidę B.
Rezultatas: nei vienas vaikas neatspėjo tikslaus reikiamo lapų ir kaštonų skaičiaus, bet pagal užfiksuotus spėjimus nustatė, kas buvo arčiausiai tikslaus atsakymo.
STEAM 4 3

 

Akcijos veiklas organizavo: Erika Gorlina, Aušra Mastianica, mokytojos dirbančios pagal priešmokyklinio ugdymo programą.
Dalyvių skaičius: apie 10 vaikų.
Trumpa informacija ir refleksija apie akcijos eigą ir rezultatus.
Dalyvaudami akcijoje „Kūrybinė STEAM savaitė darželyje“ vaikai:
 • gamino kvepiančius kilimėlius iš gėlių, lapų, šakelių. Domėjosi kieme augančiais žolynais, krūmais.

STEAM 5 1

 • smėlio dėžėje kasė tunelius, griovius, duobes. Tobulino kalbinius įgūdžius, turtino žodyną: žodžių derinimas giminėmis - duobė gili, griovys gilus... Kalboje vartojo žodžius pločiui, aukščiui, ilgiui nusakyti. Mokėsi susitarti, priimti kitų pasiūlymus.

STEAM 5 2

 • patyrė eksperimentavimo džiaugsmą – gamindami vulkanus. Aiškinosi gamtinius ir chemijos reiškinius - kas vyksta sumaišius tam tikras medžiagas, kokios reakcijos vyksta gamtoje. Džiaugėsi netikėtais įspūdžiais ir atradimais.
 • STEAM 5 3

Alytaus lopšelis-darželis „Linelis“

Akcijos veiklas organizavo: Jurgita Miškinienė, mokytoja – metodininkė dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.
Dalyvių skaičius: 14 vaikų.
Trumpa informacija ir refleksija apie akcijos eigą ir rezultatus.
STEAM savaitės metu buvo atliekamos šios veiklos:
Ugnikalnis. Su vaikais kalbėjomės apie kalnus, ugnikalnius. Kieme atlikome tiriamąją veiklą, imitavome ugnikalnio išsiveržimą. Šis eksperimentas ugdytiniams sukėlė daug gerų emocijų. Jie noriai eksperimentavo su spalvomis, nors prieš tai mes išsiaiškinome, kad ugnikalnio lava būna raudona ir karšta.
Alytaus Linelis

Tapyba be teptukų. Ši veikla ugdytinius sudomino. Vaikai maišė spalvas, pūtė muilo burbulus, dažė popieriaus lapu. Džiaugėsi gautu rezultatu, lygino savo darbą su draugo. Išdžiovinus ir paslėgus popieriaus lapus, gavome puikų spalvotą popierių, kurį panaudojome gamindami dovanėles Tėčio dienai.

Alytaus Linelis 2

Ieškome, kuriame, klausiame! Piešėme, pagaliuku ant smėlio. Prisirinkę įvairios gamtinės medžiagos: žolyčių, gėlyčių, pagaliukų, kankorėžių,  medžių lapelių, pienių kotelių, pienių žiedų, gysločio lapelių, smilgų, ramunėlių, mėtų, akmenukų ir tt., sukurtus darbus puošėme. Kurdami vaikai turėjo galimybę sužinoti augalų pavadinimus, palyginti juos, pauostyti, pasidžiaugti savo ir draugo kūryba.

Alytaus Linelis 3

Akcijos veiklas organizavo: Asta Zavodskovienė, mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
Dalyvių skaičius: apie 20 vaikų.
Trumpa informacija ir refleksija apie akcijos eigą ir rezultatus.
Kartu su vaikais aikštelėje sodinome Ąžuoliuką. Vaikai stebėjo, aiškinosi kaip reikia sodinti, pasiskirstė darbais: vieni kasė duobutę, kiti pylė vandenį, dėjo daigelį, pylė žemes, liejo vandenį. Vaikai tyrinėjo, kiek yra lapelių, kokia spalva, forma. Džiaugėsi pasodintu Ąžuoliuku.

 Alytaus Linelis 4

Alytaus lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

 Akcijos veiklas organizavo: Dalė Draugelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Valė Kižienė, mokytoja-metodininkė dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.
Dalyvių skaičius: 20 vaikų ir pedagogai.
Trumpa informacija ir refleksija apie akcijos eigą ir rezultatus. Mūsų darželyje yra įrengtos įvairios erdvės, kuriose vaikai gali sportuoti, piešti, lavinti mąstymą, vaizduotę, smulkiąją motoriką, tyrinėti, tai vabalų ir sliekų nameliai, lavinančios lentos, dailės studija, tyrinėjimų laboratorija. Mes labai stengiamės, kad vaikas augtų sveikas, orus, bendraujantis, smalsus, kuriantis, sėkmingai besiugdantis.

Alytaus Saltinelis

 Biržų lopšelis-darželis „Drugelis“

Akcijos veiklas organizavo: Dovilė Tuomenienė, mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą; Romutė Klepeckienė, mokytoja – metodininkė dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.
Dalyvių skaičius: 20 vaikų
Trumpa informacija ir refleksija apie akcijos eigą ir rezultatus. Birželio 15-19 dienomis lopšelyje-darželyje „Drugelis“ akcijos „Kūrybinė STEAM savaitė darželyje“ metu organizuotos šios veiklos:
„Piešimas kitaip“:
ką vaikai atliko: išbandė piešimo būdus skirtingomis dailės raiškos priemonėmis ir ant skirtingų paviršių. Aiškinosi kuo skiriasi piešimas guašu ant akmenų, medžio šakų, flomasteriais popieriaus lape ir ant medinių lentelių, kur lengviau piešti kreidelėmis ant šaligatvio plytelių ar ant sportinės dangos. Vaikai padarė išvadą, kad piešti ant kitų medžiagų daug įdomiau, negu popieriaus lape;
ko vaikai išmoko: piešti ant skirtingų paviršių, daryti išvadas, atidumo, kruopštumo;
ką vaikai pajautė: buvo aktyvūs, linksmai nusiteikę, susidomėję;
„Žaidimų nameliai“:
ką vaikai atliko: diskutavo, kaip pastatyti iš karklo vytelių žaidimo namelius („vigvamus“), kokia jų konstrukcija. Apie tai informacijos ieškojo knygose, enciklopedijose. Sprendė iš kokių medžiagų pastatytas „vigvamas“ būtų tvirčiausias.  Nameliuose vaikai „apgyvendino“ raides, skaičius, geometrines figūras, pasakų personažus.  Pačių sukurtoje „vigvamų“ lauko erdvėje žaidė, dalinosi įspūdžiais su draugais, vartė knygas;
ko vaikai išmoko: atrinkti medžiagas, rišti, dirbti komandoje;
ką vaikai pajautė: namelių statymo procesas vaikams suteikė daug teigiamų emocijų, buvo kūrybiški.
„Sportinės varžybos“:
ką vaikai atliko: naudodami išmanųjį telefoną, tyrė fizines kūno galias ir ieškojo atsakymų į klausimus: kaip toli galiu nušokti įsibėgėjus ar iš vietos? kaip greičiau pasiekti finišo liniją - ar bėgant po vieną, ar dviese susikabinus rankomis? Ar metant iš vietos, ar įsibėgėjus kamuoliukas nuskries toliau? Varžybų metu vaikai megafonu pranešinėjo dalyvių vardus, davė startą švilpuku, matavo atstumą metru ir pėda, fiksavo laiką išmaniajame telefone esančiu laikmačiu, matavo sieksniu bokštelių atstumus, patikrinto ar sieksnis tikrai atitinka vieno metro atstumą;
ko vaikai išmoko: naudotis megafonu, užrašyti rezultatus skaičiais, lyginti, spręsti; fiksuoti laiką laikmačiu;
ką vaikai pajautė: įsijautė į varžybų teisėjų vaidmenis, buvo iniciatyvūs.
„Basų kojų takas“:
ką vaikai atliko: eidami „Basų kojų taku“ po kojomis pajuto smėlio smilteles, natūralius akmenis, grublėtus kankorėžius, medžių žievę, drožles, žvyrą, medžio šakeles, nugludintus pagaliukus. Tyrė šių medžiagų savybes, jas apibūdino (kietos, minkštos, šiurkščios, kutenančios, spaudžiančios);
ko vaikai išmoko: laikytis taisyklių, atpažinti medžiagų savybes ir jas pavadinti;
ką vaikai pajautė: tako paklotė maloniai nustebino ir suteikė galimybę patirti neįtikėtinus pojūčius.
„Skęsta – plūduriuoja“:
ką vaikai atliko: eksperimentavo mesdami į vandenį įvairias gamtines medžiagas ir stebėdami, kurios nuskęsta, o kurios plūduriuoja. Rezultatus  žymėjo lentoje ir padarė išvadą, kad sunkesnės medžiagos nuskęsta;
ko vaikai išmoko: atpažinti medžiagų savybes, teikti siūlymus;
ką vaikai pajautė: vaikams veikla buvo įdomi, džiaugėsi vandeniu.
„Mašinų lenktynės“:
ką vaikai atliko: skaičiuodami ir matuodami aiškinosi: kiek gali nuvažiuoti mašinos nuo aukščiau ir žemiau pakeltos rampos; kurios mašinos nuvažiuoja ilgesnį atstumą didesnės ar mažesnės. Leisdami rampa įvairaus dydžio mašinas vaikai žymėjo jų nuvažiuotą atstumą lentoje. Paaiškėjo, kad iš aukščiau važiuojančios mašinėlės nuvažiuoja ilgesnį atstumą, o mažos mašinėlės nuvažiuoja kur kas ilgesnį atstumą. Vaikai samprotavo ir padarė išvadą, kad mašinos, kurios yra lengvesnė, greičiau įsibėgėja dėl to, jų važiavimo atstumas ilgesnis;
ko vaikai išmoko: veikti bendradarbiaujant, matuoti matavimo įrankiais, skaičiuoti;
ką vaikai pajautė: buvo azartiški, įsijautė į veiklas, diskutavo.
Dalyvaudami akcijoje vaikai patobulino turimus ir įgijo naujus iniciatyvumo ir atkaklumo, tyrinėjimo,  kūrybiškumo ir skaičiavimo bei matavimo gebėjimus.

 Birzu drugelis3 Birzu drugelis2

Birzu drugelis3Birzu drugelis4

Biržų lopšelis-darželis „Genys“
 
Akcijos veiklas organizavo: Violeta Valintėlienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vyr. mokytoja
Dalyvių skaičius: 98 ugdytiniai
Trumpa informacija ir refleksija apie akcijos eigą ir rezultatus. Respublikinė akcija „Kūrybinė STEAM savaitė darželyje 2020“ organizuota birželio 15-19 d. Akcijoje dalyvavo visų amžiaus grupių vaikai. Grupėse ir lauko aplinkose vaikai galėjo laisvai tyrinėti, konstruoti, eksperimentuoti ir kūrybiškai veikti kasdieninėje veikloje. STEAM savaitės metu ugdomosiose veiklose taikyti STEAM  metodikos elementai, formuojantys tvarią mąstyseną, skatinantys savaiminį, aktyvų, patirtimi grindžiamą mokymąsi, vaikų kūrybiškumą, lankstų problemų sprendimą, inžinierinę mąstyseną ir kritinį mąstymą.
1. „Medžių kamienų matavimas“ (gamtos mokslai)
Tikslas – išsiaiškinti, kuris iš pasirinktų 10 medžių, esančių darželio teritorijoje, yra storiausias ir ploniausias.
Hipotezė –  storiausias medis bus klevas, ploniausias bus šermukšnis.
Priemonės – centimetrai, popieriaus lapai, rašymo priemonės.
Eiga – vaikai mokytojos buvo supažindinti su matavimo priemone – centimetru. Prie pasirinktų medžių matavo kamieno storį, skaičius rašė lapuose. Užduotį atliko po du, bendradarbiavo tarpusavyje. Pabaigoje lygino rezultatus ir išsiaiškino storiausią ir ploniausią medžius.
Išvada – Storiausias iš pasirinktų medžių yra klevas, ploniausias yra šermukšnis.
2. „Kuris vaisius turi daugiausia rūgšties?“ (technologijos)
Tikslas – išsiaiškinti, kuris vaisius turi daugiausia rūgšties.
Hipotezė – užbarsčius ant citrusinių vaisių sodos ir lašinant su pipete actą pradeda vaisiai putoti, kuo rūgštesnis, tuo daugiau putoja (citrina)
Priemonės – citrina, apelsinas, greipfrutas, kivis, maisto dažai, soda, actas, pipetės, planšetės.
Eiga – vaikai pasiruošė stebėjimo lapus, ant vaisių užbarstė sodos ir lašino su pipete actą. Kai pradėjo vaisiai putoti, pamatė, kad kuo rūgštesnis vaisius, tuo labiau putoja. I stebėjimo lapus surašė skaičius nuo 1 iki4 (pagal rūgštingumą). Po to buvo atliekamos užduotis naudojant planšetes pagal programą „wordwall“, didaktinis žaidimas „Perskaityk ir surask tinkamą vaisiaus paveikslėlį“ (įtvirtinimui).
Išvada – Kuo citrusiniai vaisiai rūgštesni, tuo daugiau putoja. Ugdytinių spėjimas pasitvirtino 
3. „Bokštas iš skalbinių segtukų ir mentelių“ (inžinierija)
Tikslas – išsiaiškinti ar galima pastatyti bokštą iš skalbinių segtukų ir mentelių?
Hipotezė – iš skalbinių segtukų ir medinių mentelių sukonstruojami įvairūs statiniai, šioje veikloje – bokštas.
Priemonės – skalbinių segtukai, medinės mentelės.
Eiga – ant stalo išdėliotų priemonių vaikai statė bokštą, segtukus tvirtino prie mentelių.
Išvada – pastatyti bokštą pavyko beveik visiems, daugumai bokštai gavosi 2 aukštų. Veikla reikalavo kruopštumo ir tikslumo.
4. „Druskos ir smėlio dažymas kreida“ (menai)
Tikslas – išsiaiškinti ar galima su kreida nudažyti druską ir smėlį. Sukurti paveikslėlius, naudojant pasigamintas medžiagas.
Hipotezė – smėlis ir druska su kreida nusidažo vienodai gerai.
Priemonės – vienkartinės lėkštės, smėlis, druska, spalvotos kreidelės, šaukšteliai, flomasteriai, klijai, teptukai.
Eiga – į lėkšteles įpylė smėlio ir druskos, trinant kreideles, nudažė. Aptarė ar vienodai nusidažė smėlis ir druska. Ant vienkartinių lėkščių nusipiešė piešinį (atskiros dalys buvo tepamos klijais ir barstoma spalvota druska).
Išvada – hipotezė buvo klaidinga. Smėlis ir druska su ta pačia kreida nusidažo skirtingai.
5. „Kieno vardas ilgiausias, kieno trumpiausias?“ (matematika)
Tikslas – Surasti dar vieną būdą kaip nustatyti, kurio vaiko vardas ilgiausias, kurio trumpiausias, kurie vardai vienodo ilgumo.
Hipotezė – Ilgiausias vardas - Danielius, o trumpiausias – Tajus.
Priemonės – vaikų vardų juostelės, žirklės, lipni guma, vienodo aukščio konstruktoriai.
Eiga – vaikai sukarpė vardų juosteles po vieną raidę ir su lipnia guma priklijavo po vieną ant vienodo aukščio konstruktorių. Pradėdami nuo paskutinės vardo raidės statė bokštelius taip, kad skaitant nuo viršaus būtų teisingai sudėliotas vardas.
Išvada – vaikų spėjimas, kad Danieliaus vardas yra ilgiausias pasitvirtino. Bet keli vaikai pastebėjo, kad ir Patricijos bokštelis yra tokio pat aukščio. Visi padarė išvadą, kad abiejų vaikų vardai vienodo ilgumo, nes turi po 9 raides. Trumpiausias vardas, kaip ir buvo nuspręsta, buvo Tajaus.
Birzu genys
Birzu genys 2
Birzu genys 3

 

Kauno lopšelis – darželis „Boružėlė“
 
Akcijos veiklas organizavo: Vilma Juodienė, mokytoja
Dalyvių skaičius: 18 vaikų
Trumpa informacija ir refleksija apie akcijos eigą ir rezultatus. „Piešimas kitaip“
Tikslas – skatinti kūrybiškumą per patirtinį ugdymą/si kuriant bendrą darbą.
Dar prieš karantiną kovo 13 dieną su vaikais darželio kieme piešėme plenerą. Vaikai veikdami šioje veikloje žaidė spalvomis, piešė ką matė, apie ką svajojo, kiekvienas sudėjo savo mintis, reiškė kūrybiškumą, išlaisvino vaizduotę, gebėjo kurti išlaikant sutartą plenero temą. Rezultate išryškėjo ne tik  kiekvieno individualus darbas, vaizduotė ir kūrybiškumas, tačiau ir gebėjimas dirbti kartu siekiant bendro tikslo. Siekėme tai pakartoti, tačiau po karantino sugrįžus nedaug vaikų, nusprendėme pasidalinti jau įvykusios veiklos nuotraukomis.
Kauno boruzele
 
Akcijos veiklas organizavo: Natalija Kupčinskienė vyr. mokytoja, Regina Marazienė vyr. mokytoja
Dalyvių skaičius: apie 40 vaikų
Trumpa informacija ir refleksija apie akcijos eigą ir rezultatus.
„Vulkano išsiveržimas“.
Į stiklainius įlašiname spalvoto guašo, įpilame truputėlį skysto muilo, sodos, viską išmaišome ir pilame actą. Štai ir vulkano proveržis!
Vaikams labai patiko šis eksperimentas ir net keletą kartų prašė jį pakartoti, įlašindami pipete kitokių spalvų guašą ir stebėdami spalvoto vulkano proveržį.
 

Kauno boruzel 2.jpg

„Sūrio gamyba“. 
Ugdytiniams labai patinka netradicinės veiklos, ypač tos, kurias organizuoja jų tėvai. Šios veiklos metu vaikai kartu su mama pasigamino varškę, kaitindami pieną. Vėliau,  naudodami sūrmaišį, spaudė varškės sūrį. 
 
Kauno boruzele 3.jpg
„Muzikos instrumentai“. 
Instrumentų gamybai reikėjo: popierinės lėkštės, medinių iešmukų, pom pom rutuliukų, judančių akyčių, mažų žvangučių (jei turite), spalvoto popieriaus, klijų, žirklių, plastikinių kamuoliukų, dovanų popieriaus, skardinės dėžutės ir kt.
Ugdytiniai, pasigaminę muzikos instrumentus, noriai jais grojo, išgaudami vis skirtingus muzikos garsus. Jiems buvo įdomu dirbti naudojant netradicines priemones.
 
Kauno boruzele 4.jpg
Kauno menų darželis „Etiudas“
 
Akcijos veiklas organizavo: Dalia Juravičienė mokytoja – metodininkė dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Aušra Rašytinienė mokytoja – metodininkė dirbanti ikimokyklinio ugdymo
Dalyvių skaičius: 10 vaikų ir pedagogai.
Trumpa informacija ir refleksija apie akcijos eigą ir rezultatus. 
Akcijos "Kūrybinė STEAM savaitė darželyje 2020" akimirkos:
 
 
Kauno etiudas.JPG
Kauno etiudas 1.JPG
 
 Kauno etiudas 2.png
 
 
 

 


 

 

 

 

 

 

Kauno lopšelis – darželis „Giliukas“

Akcijos veiklas organizavo: Daiva Ramanauskienė, socialinė pedagogė, mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
Dalyvių skaičius: 20 vaikų
Trumpa informacija ir refleksija apie akcijos eigą ir rezultatus. Grupės aplinkoje vaikams sudaryta galimybė nuolat betarpiškai pažinti, tyrinėti ir rūpintis gyvąją gamtą: gausu kambarinių augalų, gyvena gyvalazdės ir kanarėlės. Grupėje nuolat atsiranda nauji „tyrinėjimo objektai“ – dygstantys kaštonai, drugelis, sraigės ar sliekai... Vaikai skatinami domėtis gamta, informacijos ieškoti enciklopedijose, žinynuose ir kituose leidiniuose. Gautą informaciją apdoroti ir pritaikyti. Pedagogų pavyzdžiu skatinama pagarba gamtai ir gyvybei. 

 Kauno giliukas.jpg

Akcijos veiklas organizavo: Žaneta Kinderienė, mokytoja – vyr. mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.
Dalyvių skaičius: 9 vaikų.
Trumpa informacija ir refleksija apie akcijos eigą ir rezultatus.
,,Steam“ projekte vaikai dalyvavo su dideliu susidomėjimu. Kad geriau įtvirtintume savaitės temą pasirinkome matematikos sritį. Mokėmės skaičiuoti netradicinėje aplinkoje. Atlikome sudėties, atimties veiksmus, skaičiuojant pasitelkėme gamtinę medžiagą, mažuosius pievos gyventojus. Atradome kiekio ir skaičiaus tapatumą. Kopijavome skaičiukus, piešėme juos smėlyje, ornamentavome, įvardinome. Imitavome skaičių seką. Vaikai susidomėję ieškojo, ką dar galima suskaičiuoti aplinkoje. Kokius skaičius dažniausiai matome? Vaikai sužinojo apie skaičių reikalingumą žmogaus gyvenime, ką galima skaičiuoti ne tik grupės aplinkoje, bet ir darželio lauko teritorijoje. Savaitė buvo tiesiog nuostabi, pilna atradimų ir kūrybos. Vaikams buvo suteikta daug džiugių emocijų.
Kauno giliukas 3.JPG
Akcijos veiklas organizavo: Asta Krygerytė, logopedė
Dalyvių skaičius: 9 vaikų.
Trumpa informacija ir refleksija apie akcijos eigą ir rezultatus.
,,Steam“ projekto savaitė prabėgo labai greitai ir turiningai. Kartu su vaikai mokėmės/kartojome transporto priemonių pavadinimus, kalbėjome apie jų skirtumus, privalumus ir trūkumus. Kad geriau įtvirtintume savaitęs temą pasirinkome inžinerijos sritį ir lavindami smulkiąją motoriką iš įvairių konstruktorių, detalių ir kitų priemonių gaminome labiausiai patinkančią transporto priemonę. Vaikams ši veikla labai patiko, kadangi konstruodami transporto priemones lavino vaizduotę, tobulino savarankiškumo įgūdžius pasirinkdami priemones, be to vaikai suprato, kad norint sukonstruoti tam tikrą transporto priemonę, labai svarbu tikslios formos ir dydžiai.

Kauno Giliukas 4.JPG

Kauno lopšelis-darželis „Rasytė“
 
Akcijos veiklas organizavo: Audronė Domanaitienė, mokytoja – metodininkė dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą.
Dalyvių skaičius: 20 vaikų.
Trumpa informacija ir refleksija apie akcijos eigą ir rezultatus.
Didieji muilo burbulai
Eiga: iš vandens, indų ploviklio ir cukraus pasigaminome skystį burbulams. Iš plastikinių šiaudelių ir plonos virvelės sukonstravome burbulų pūtimo įrankį.
Pavyko išpūsti labai didelius burbulus, tačiau ne visiems. Priėjome išvadą, kad reikia patirties ir didelės kantrybės.
Sraigių tyrinėjimas
Eiga: po lietaus aikštelėje pasirodo sraigės. Tyrinėdami sraiges vaikai pastebėjo, kad jos yra įvairių dydžių. Vaikų išvada – „čia mama su vaikais“. Įsitikinome, kad sraigės gali lipti į medį, nenukrenta. Sraigės palieka šlapią pėdsaką, joms patinka pienių žiedai ir lapai. Palietus sraigę, ji pasislepia.
 
 Kauno Rasyte 1.jpg
Kokio ilgio šešėliai?
Eiga: saulėtą rytmetį vaikai piešė lauke draugų šešėlius. Jų ilgius matavo pėdomis. Veikla vaikams patiko, todėl šešėlių piešimas tęsėsi visą valandą. Vaikai pastebėjo, kad šešėliai tampa vis trumpesni. Išsiaiškinome, kad šešėlių ilgis priklauso nuo saulės aukščio danguje. Artėjant pietų metui, šešėliai tapo visai trumpi.
 
Kauno Rasyte 3.jpg
Sukame kamuolį
Eiga: Netikėtas vaikų atradimas. Berniukai padėjo kamuolį ant karuselės ir smarkiai įsuko. Nustojus sukti karuselę, kamuolys dar kurį laiką sukosi aplink savo ašį ant karuselės.
 
Kauno Rasyte 4.jpg
 
 
Kauno Šančių lopšelis-darželis
 
Akcijos veiklas organizavo: Kristina Sakalė, mokytoja – metodininkė dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo program.
Dalyvių skaičius: 20 vaikų.
Trumpa informacija ir refleksija apie akcijos eigą ir rezultatus.
„Pievų tyrinėtojas“. 
Kauno Šančių lopšelio-darželio „Žiniukų“ grupės vaikai pasirinko atlikti eksperimentus bei STEAM SAVAITĖ veiklas gamtoje. Vaikai panaudodami gamtines medžiagas mokėsi skaičiuoti, lyginti ir kūrybiškai panaudoti pievoje rastus augalus. Šią veiklą vaikai vykdė tiek darželio aplinkoje, tiek už jos ribų. Vieną dieną keliavome Nemuno pakrante ir žiūrėjome augalus augančius prie pat vandens ir vandenyje. Diskutavome su vaikais, kodėl Nemuno pakrantėje auga ir žydi vienos gėlės, o darželio kieme kitokios. Išbandėme veiklas netradicinėje erdvėje, jų metu žaidė kitaip ir patyrė netikėtus spalvų pažinimo būdus. Vaikai darė piešinius naudodami baltą medžiagą, augalus ir akmenį, su augalais piešė ant popieriaus. Vaikai gamtos teikiamas galimybes naudojo skaičiavimo, rūšiavimo, kūrybiškumo lavinimui. Spalvingoje pievoje žoliniai augalai krenta į akis. Prisirinkę įvairių augalų, grupėje kūrėme savo herbariumus. Tuo pačiu, vaikai visą savaitę mokėsi kaip saugiai elgtis gamtoje, kaip saugoti aplinką.
 
Kauno Sanciu.JPG
Kauno Sanciu 1.JPG
 
Akcijos veiklas organizavo: Gina Jurevičienė, vyr. mokytoja dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo program.
Dalyvių skaičius: 12 vaikų.
Trumpa informacija ir refleksija apie akcijos eigą ir rezultatus.
„Jaunieji statybos inžinieriai“
Kauno Šančių lopšelio-darželio „Žirniukų“ grupės vaikai (2-3 metų) dalyvavo KŪRYBINĖ STEAM SAVAITĖ DARŽELYJE 2020 veiklose tyrinėdami smėlio ir vandens savybes. Statė įvairius statinius, pilis. Iš pradžių bandė statyti su sausu smėliu, paskui kiek sudrėkintu, vėliau su visiškai šlapiu. Kaip tikri tyrinėtojai išbandė statyti ne tik su rankytėmis ir kojytėmis (jas taip pat patiko apkasti su smėliu), bet ir visu kūnu. Vaikai sugalvojo pastatyti net sostus princesėms.
Kiekvieną dieną nauji statiniai – nauji išbandymai.
 
 
Kauno Sanciu 2.JPG
Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė“
 
Akcijos veiklas organizavo: Laima Kargajevienė, mokytoja – metodininkė dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo program.
Dalyvių skaičius: 18 vaikų.
Trumpa informacija ir refleksija apie akcijos eigą ir rezultatus. Grupėje buvo sukurta mažoji laboratorija, į svečius atvyko „Laborantė – moksliukė“, kuri suteikė vaikams ne tik žinių, įspūdingų efektų, bet ir teigiamų emocijų, dalyvavo 18 vaikų. Ugdytiniai turėjo galimybę kūrybiškai eksperimentuoti su vandeniu, sausu ledu, actu, aliejumi, druska, dujomis, maistiniais dažais, džiaugtis pasiektu rezultatu, cheminiais įspūdžiais su įvairiomis priemonėmis, žadino  smalsumą, mąstymą, kūrybiškumą, domėjosi suaugusių darbais, profesijomis, eksperimentais, suvokė, kad aplinką galima pažinti įvairiais būdais: pasitelkus jusles, suvokimą, mąstymą, vaizduotę, eksperimentuojant mokėsi daryti išvadas, susipažino su apsaugos priemonėmis ir saugaus elgesio taisyklėmis. Netradicinis ugdymo metodas suteikia vaikams laisvumo, pasitikėjimo savimi, drąsos.
 
Kauno Liepaite.jpg
 
Panevėžio r. Ramygalos lopšelis- darželis ,,Gandriukas“
 
Akcijos veiklas organizavo: Vilma Vienažinienė, vyr. Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.
Dalyvių skaičius: 14 vaikų.
Trumpa informacija ir refleksija apie akcijos eigą ir rezultatus. Su vaikais kalbėjome apie kelius, kokie jie būna: tiesūs, vingiuoti, zigzagai. Vaikai prisiminė, kokiais keliais jiems teko važiuoti automobiliu.  Pasiskirstė komandomis po 3-4 vaikus: išsitraukė geometrines figūras ir jas pavadino, o ant figūros buvo nupiešta kelio forma, kurią vaikai turės ,,sukonstruoti“. Kelius tiesė panaudodami lipnią juostą. Šalia kelio statė kelio ženklus, namus, apgyvendino augintinius, važiavo vieni pas kitus sukonstruotais keliais. Pasakojo kokiu maršrutu reikia važiuoti, kad nuvyktum pas norimą draugą. Veiklos metu vaikai pakartojo sąvokas; tiesiai, vingiais, zigzagais, ratu, praktiškai įtvirtino žinias, tobulino geometrinių figūrų pažinimo, eismo taisyklių, konstravimo, bendravimo su draugais, auklėtojomis, savitvarkos įgūdžius.
 
Panevezio Ramygalos_Gandriukas.JPG
 
Panevėžio lopšelis-darželis ,,Vyturėlis“
 
Akcijos veiklas organizavo: Justina Steponaitienė plaukimo instruktorė – mokytoja.
Dalyvių skaičius: 10 vaikų.
Trumpa informacija ir refleksija apie akcijos eigą ir rezultatus.
STEAM savaitė vyko nuo 2020-06-15 iki 19d. kiekvieną dieną buvo sugalvota po eksperimentą kurį vaikai turėjo atlikti, išbandyti ir atrasti atsakymus į klausimus. Kadangi mūsų darželis turi baseiną ir dabar yra vasara nusprendėme atlikti eksperimentus su vandeniu. Bandėme išsiaiškinti kaip greičiau išpilti iš plastikinio butelio vandenį, atlikome paviršiaus įtempimo eksperimentą, atmosferos slėgio ypatumus, tankį ir difuziją vandenyje. Vaikus veikla labai sudomino. Pridedu savaitės planą su nuotraukomis kaip mums sekėsi.
STEAM EKSPERIMENTŲ SAVAITĖ VANDUO
Pirmadienis. Kaip greičiausiai išpilti vandenį iš plastikinio butelio?
Mums reikėjo:
 • plastikinio buteliuko (arba dviejų jeigu eksperimentą atliekate ne vienas);
 • vandens;
 • kibiro;
Darbo eiga: į  du  plastikinius buteliukus pripilame vandens ir tuo pat metu apverčiame du buteliukus, laikome abejomis rankomis buteliuko viršų ir apačią.
 • 1 buteliuką apverčiame ir laikome paprastai, nejudindami laukiame kol vanduo išbėgs iš buteliuko.
 • 2 buteliuką apvertus turime jo viršų šiek tiek pasukti, kad susidarytų sūkurys.
IŠVADA:  antrasis variantas greitesnis, nes sukant buteliuką,  oras patenka į vidų taip vanduo išbėga greičiau nei laikant paprastai.
 
Antradienis. Paviršiaus įtempimo eksperimentas.
Mums reikėjo:
 • stiklainio;
 • vandens;
 • marlės;
 • gumelės;
 • dantų krapštukų;
Darbo eiga:
 • Pripilame į stiklainį vandens, marlę perlenkiame pusiau ir uždedame ant stiklainio, prispaudžiame su gumele.
 • Apverčiame labai greitai stiklainį.
 • Imame dantų krapštukus ir nepaverčiant stiklainio įkišame juos per marlę.
IŠVADA:  dantų krapštukai tik išplaukia į vandens paviršių, bet vanduo neišbėga dėl paviršiaus įtempimo.
Dėmesio!!!  stiklainis turi būti apverstas, bet nepakreiptas, nes kitaip išbėgs vanduo.
Panevezio Vyt 2.jpg
Trečiadienis. Atmosferos slėgio ypatumai
Mums reikėjo:
 • dubens;
 • stiklinės;
 • kartono;
Darbo eiga:
 • Į dubenėlį įdedame stiklinę ir pripilame pilną stiklinę vandens, šiek tiek turi ir prabėgti pro viršų.
 • Uždedame kartono ant stiklinės ir smarkiai prispaudę apverčiame stiklinę.
IŠVADA:  kartonas prilimpa prie stiklinės ir vanduo neišbėga. Taip yra dėl slėgio kuris susijungia su atmosfera ir vanduo neišbėga iš stiklinės. 
Dėmesio!!!  stiklinė turi būti apversta, bet nepakreipta, nes kitaip išbėgs vanduo.
 
Ketvirtadienis. Tankis.
Mums reikėjo:
 • 4 puodelių;
 • švirkšto;
 • cukraus;
 • šaukštelio;
 • vandens;
 • dažų valgomųjų ( 4 skirtingų spalvų).
Darbo eiga:
 • į kiekvieną puodelį įpilame skirtinga kiekį cukraus į 1puodelį įdedame 1 – šaukštelį į 2 – du 3 – tris 4 – keturis šaukštelius cukraus.
 • įpilame į kiekvieną puodelį vandens vienoda kiekį ir nudažome vandenį skirtingomis spalvomis visus puodelius.
 • paliekame pusdieniui, kad ištirptu visas cukrus.
 • ištirpus cukrui pasiimame švirkštą, ir pradedame siurbti nuo lengviausio vandens kur yra įdėta mažiausiai cukraus 1-puodelyje toliau 2; 3; 4. (pritraukiame nedidelį kiekį visų spalvų vandens).
IŠVADA: spalvos nesimaišo, skirtingo tankio vanduo jis nesimaišo.
Dėmesio!!!  O kas bus jeigu švirkštą apversime lėtai?
Panevezio Vyt 4.JPG
Penktadienis. Difuzija vandenyje.
Paprasčiau būtų: netvarkingas molekulių judėjimas iš ten kur jų yra daugiau, tenai kur jų yra mažiau, vadinamas difuzija arba, tai savaiminis molekulių maišymasis iš didesnės koncentracijos į mažesnę.
Mums reikėjo:
 • 2 stiklinės;
 • karšto ir šalto vandens;
 • 2 spalvų valgomųjų dažų;
Darbo eiga:
 • Į stiklines pripilame vandens į vieną įpilame karšta vandenį į kitą šaltą.
 • Nusistovėjus vandeniui vienu metu įpilame į abi stiklines skirtingų spalvų valgomuosius dažus.
IŠVADA: akivaizdu, kad šaltame vandenyje spalva sklinda lėčiau ir matomos ryškios juostos, karštame vandenyje spalva išsisklaido greičiau.

PAnevezio Vyr 5.JPG

Pasvalio lopšelis-darželis „Liepaitė“
 
Akcijos veiklas organizavo: Ritutė Milašienė, mokytoja – metodininkė dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą; Aistė Tamošiūnienė, vyr. logopedė.
Dalyvių skaičius: 10 vaikų.
Trumpa informacija ir refleksija apie akcijos eigą ir rezultatus.
Patyrėme daug kūrybinio džiaugsmo. Statėme pilis iš konstruktorių ir smėlio. Plukdėme popierinius laivelius vandenyje. Ridenome kamuoliuką labirintu, kurį pasidarėme iš medinės liniuotės ir skalbinių segtukai. Iš krakmolo ir aliejaus gaminome lipnų sniegelį, formavome apvalius kamuoliukus. Mokėmės naudotis pompa, kad galėtume pripūsti balionus.
 
Pasvalio Liep.JPG
Plungės lopšelis – darželis „Vyturėlis“
 
Akcijos veiklas organizavo: Aušra Šetkauskienė mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą; Aistė Tamošiūnienė, vyr. logopedė.
Dalyvių skaičius: 12 vaikų.
Trumpa informacija ir refleksija apie akcijos eigą ir rezultatus.
Su grupės vaikais darėme eksperimentų savaitę:
 -  stebėjome vynuogių „šokį“ gazuoto mineralinio vandens stiklinėje ir išsiaiškinome, kad oro burbuliukai priverčia vynuoges judėti.
 -   pamatėme, kaip balionas, iš kurio eina oras, smagiai sukasi lėkštėje su vandeniu tol, kol nebelieka oro.
 -   merkėme vienkartinę pirštinę (užmautą ant plastikinio butelio) į vandenį ir stebėjome, kaip ji tarsi atgyja, primindama žmogaus plaštaką.
Vaikai su džiaugsmu stebėjo ir patys atliko eksperimentus. Buvo daug emocijų.
 
Pluinges Vyt.JPG

 Akcijos veiklas organizavo: Dovilė Žalandauskienė, vyr. mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą; Dovilė Zabitienė, vyr. mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.Dalyvių skaičius: 140 vaikųTrumpa informacija ir refleksija apie akcijos eigą ir rezultatus.Birželio 18 d. rytą lopšelio-darželio  „Vyturėlis“ kieme vyko STEM laboratorijos atidarymo popietė. Šauniosios mokslininkės pakvietė vaikus spalvų eksperimentams ir tyrinėjimui. Spalvų maišymas žadino vaikų smalsumą, įvairūs eksperimentai leido vaikams pamatyti pasaulį, kaip nesibaigiančių galimybių šaltinį. Mokslininkės taip pat pakvietė vaikus įveikti lego kaladėlių iššūkį – visiems aktyviai įsitraukiant sukurti vieną, bendrą spalvingą bokštą. Popietę vainikavo Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistės ir mokslininkių netradicinė vaizdinė pamoka, naudojant pirštines ir ryškius dažus – kaip teisingai plauti rankas. Vaikai su dideliu susidomėjimu stebėjo atliekamus eksperimentus, o drąsiausieji trumpam tapo mokslininkais.

 

Plunges Vyturelis 1-1.jpg
Plunges Vyturelis 1-2.jpgPlunges Vyturelis 1-3.jpg
 
Ramygalos lopšelis-darželis „Gandriukas“
 
Akcijos veiklas organizavo: Laimutė Rasalskienė, mokytoja – metodininkė dirbanti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą.
Dalyvių skaičius: 18 vaikų.
Trumpa informacija ir refleksija apie akcijos eigą ir rezultatus.       
Vaikų kūrybiškumui, fantazijai ribų nėra. Mūsų darbeliui panaudotos darželio kieme augančios gėlės, kurias vieni vadina „saulutėmis“, o kiti „šimtažiedžiais“, bei maumedžio kankorėžiai.  Pirmiausia vaikai ant drugelio trafareto priklijavo dvipusės lipnios juostos, o po to nuėmę popierinį sluoksnį ir klijavo gėlytes, o akims – kankorėžius.  Ugdytiniai dirbo, kūrė labai smagiai nusiteikę. Padarę drugelį juo papuošėme darželio kieme esančią sodo tvorą. Vaikų darbelis džiugino visus ir didelius, ir mažus ne vieną dieną.
 
Ramygalos Gandriukas.JPG
Akcijos veiklas organizavo: Donata Magylienė, mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.
Dalyvių skaičius: apie 20 vaikų.
Trumpa informacija ir refleksija apie akcijos eigą ir rezultatus.  Mūsų darželio kiemo pievelėje pražydo daugybė saulučių  žiedų. Vaikai išsikirpo iš popieriaus įvairios formos gėlių žiedus. Gėlių trafaretais  grožėjomės, tyrinėjome, skaičiavome saulučių žiedus. Vaikams labai patiko veiklos pievelėje.
 
Ramygalos Gandriukas1.JPG
Šiaulių lopšelis – darželis „Coliukė“
 
 Akcijos veiklas organizavo: Gitana Patkauskienė, vyr. mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.
Dalyvių skaičius: 60 vaikų
Trumpa informacija ir refleksija apie akcijos eigą ir rezultatus.
1.  „Nykštukų“ grupės auklėtoja Gitana suteikė vaikams galimybę piešti vandens stiklo dažais. Vaikai sužinojo, kad tai vadinama ebru menu. Tapyba ant vandens atpalaiduoja, suteikia džiugių emocijų, vaikai gali save realizuoti, o pozityvios mintys atsiliepia bendravimui.
2. Eksperimentas „Skleidžiasi gėlės žiedas“.
3. Eksperimentas „Ugnikalnio išsiveržimas“.Jam atlikti buvo reikalinga:vienkartinis indelis,sodos 3 šaukšteliai,100g. actoir šlakelis vandens, kuriame buvo įpilta raudonų maistinių dažų.
 
Siauliu Col.JPG
SIauliu Col 1.JPG
Šiaulių lopšelis-darželis „Dainelė“
 
Akcijos veiklas organizavo: Aldona Švambarienė, mokytoja – metodininkė dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.
Dalyvių skaičius: 80 vaikų.
Trumpa informacija ir refleksija apie akcijos eigą ir rezultatus.
Birželio 8-12 dienomis Šiaulių lopšelyje-darželyje „Dainelė“ vyko „ STEAM savaitė darželyje“
Pirmadienis. „Matematika lauke“. Skaičiavome, matavome, lyginome akmenėlius, lapelius, gėlytes ir ką tik įdomaus surado vaikai.
Antradienis. „Mažasis menininkas“. Piešėme netradiciniu būdu ir medžiagomis. Stebėjo, kaip greit dingsta piešinys, nupieštas vien vandeniu.
Trečiadienis. „Mažasis gamtininkas“. Stebėjome, tyrinėjome, matavome. Sužinojo, kad augalams būtinas vanduo, pamatė, kad nelaistomo augalo lapeliai vysta. 
Ketvirtadienis. „Linksmoji laboratorija“. Kūrėme bandymus, stebėjome, tyrinėjome ir išsiaiškinome, kodėl taip vyksta.
Penktadienis. „Inžinerijos pradžiamokslis“. Aiškinomės kas? Iš ko? Kaip kurti ir statyti?