Kviečiame dalyvauti respublikinėje akcijoje

 „Kūrybinė STEAM savaitė darželyje 2020” 

 

Vilniaus lopšelio – darželio „Mažylis“ bendruomenė jau antrus metus įgyvendindama atvirų techninių kūrybinių dirbtuvių projektą „Magiškoji STEAM laboratorija-2“ finansuojamą iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų organizuoja akciją ir kviečia visos Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenes burtis plėtojant STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos) idėjas darželiuose.

Tikslas - kūrybiškai, aktyviai veikiant su turimomis inovatyviomis priemonėmis siekti nuosekliai ir sistemingai įgyvendinti  STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos) idėjas kasdieninėje ugdymo(si) praktikoje.  

Akcijos nuostatus galite peržiūrėti čia.

 

Apie 2019 m. akcijos "Kūrybinė STEAM savaitė darželyje" vykdytas veiklas skaitykite: http://www.svietimonaujienos.lt/respublikine-akcija-kurybine-steam-savaite-darzelyje/

 

 

Korupcijos prevencija

Duomenų apsauga

Teisinė informacija

Copyright (c) Vilniaus lopšelis - darželis "Mažylis", 2019.
Designed by themescreative.com
Darželio interneto tinklapyje yra naudojami slapukai (Cookies). Techniniai slapukai yra reikalingi interneto tinklalapio funkcionalumui bei statistikai.