Priemonė

Laukiami rezultatai

Vykdytojai

Partneriai

Laikas

Vaikų gynimo dienos koncertas „Vaikystės spalvos“.

Bendruomeniškumo jausmo puoselėjimas.

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, meninio ugdymo pedagogas, pedagogai

Bendruomenės nariai

Birželio 1 d. 10 val.
Sveikatiados iššūkis – renkuosi sveikatai palankius užkandžius

Sveikos gyvensenos įgūdžiu ugdymas.

Dietistas, sveikatos priežiūros specialistas

Bendruomenės nariai  Birželio 1-8 d.
Rasų (Joninių) šventė

Bendruomeniškumo jausmo puoselėjimas.

 

Meninio ugdymo pedagogas

Visų grupių vaikai, pedagogai, tėvai

Birželio 23 d. 10 val.
 Akcija „Kūrybinė STEAM savaitė darželyje“.  

Ekologinių pradmenų skatinimas integruojant STEAM idėjas.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

 

Visų grupių vaikai, pedagogai, tėvai

Birželio  mėn.

Bendruomenės sporto šventė „Sportuokime kartu“.

Sveikos gyvensenos įgūdžių puoselėjimas. Bendruomenės jausmo skatinimas.

 

Neformaliojo ugdymo pedagogas (fiziniam vaikų lavinimui)

 

Darželio bendruomenė

 Birželio  mėn.

Korupcijos prevencija

Duomenų apsauga

Teisinė informacija

Copyright (c) Vilniaus lopšelis - darželis "Mažylis", 2019.
Designed by themescreative.com
Darželio interneto tinklapyje yra naudojami slapukai (Cookies). Techniniai slapukai yra reikalingi interneto tinklalapio funkcionalumui bei statistikai.