Savitumas

Atnaujinta: 2019 balandžio 09

 

Vilniaus lopšelis – darželis „Mažylis“ – bendrosios paskirties ikimokyklinio ugdymo įstaiga. 
Ugdymo kalba – lietuvių.
Ugdymo forma – dieninė.
Įstaigos  darbo laikas -  6.30-18.30 val.
 
Grupės:
1 -a lopšelio grupė - 2-3 m.
2-a darželio grupė- 3-4 m.
3-a darželio grupė-4-5 m.
4-a priešmokyklinio ugdymo grupė- 6-7 m.
5-a darželio grupė-5-6 m.
6-a darželio grupė-2-4 m.
 
 
Vizija
Lopšelis - darželis Mažylis“- saugi, atvira kaitai, patraukli savo turtinga ugdančiąja aplinka, ugdymo kokybe, turiniu; suburianti visą bendruomenę, įstaiga.
 
Misija
Vilniaus lopšelis - darželis „Mažylis“ - bendrosios paskirties ikimokyklinio ugdymo įstaiga ugdo ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, tenkina skirtingus vaikų ugdymo(si) poreikius, užtikrindama fizinį ir psichinį vaiko vystymą(si), (papildo ugdymą šeimoje - teikia kvalifikuotą pagalbą šeimai, padeda vaikui pasirengti mokyklai), specialiųjų poreikių turinčius vaikus integruoja į įprastos raidos vaikų grupes.
 
Filosofija
„Tik asmenybė gali ugdyti ir formuoti asmenybę“.
 
Istorija
1964 m. birželio 18 d. buvo įsteigtas Vilniaus lopšelis – darželis Nr. 81
1964 m. gruodžio 24 d. vaikams atvėrė duris dvi lopšelio grupės ir keturios darželio grupės. Tai tipinis pastatas, 120-ies vietų.
Ikimokyklinei įstaigai vadovavo:
1964 m. – 1972 m. – Viktorija Juočytė,
1972 m. – 1976 m. – Julija Bloznelienė,
1976 m. Elvyra Pekeliūnienė,
1976 m.1986 m. Natalija Lauciuvienė,
1986 m. – Lidija Dikčienė.
1996 m. rugsėjo 11 d., bendruomenei pritariant, ikimokyklinei įstaigai suteiktas vardas „Mažylis“.
Lopšelis – darželis įsikūręs Naujamiesčio mikrorajone. Teritorija užima didelį plotą, apie 0,5569 ha, įrengta sporto aikštelė, sukurtos atskiros erdvės kiekvienai vaikų amžiaus grupei.
Didžiuojamės darniu, atsakingu ir mylinčiu savo darbą kolektyvu, kuriame dirba 34 darbuotojai, iš jų 15 pedagogų.
Džiaugiamės ugdytinių tėvais, kurie aktyviai dalyvauja savivaldoje, teikia siūlymus dėl ugdomosios veiklos organizavimo, jos kokybės gerinimo, aktyviai dalyvauja renginiuose, susirinkimuose, talkina, tvarkant darželio aplinką .
Aplinka saugi, palanki vaiko ugdymui(si). Didžiulis sodas džiugina visais metų laikais, pavasarį - įspūdingais žiedais, o rudenį- vaisiais. Jau tapo tradicija – priešmokyklinio amžiaus vaikai pasodina dekoratyvinį medelį ar krūmą.. Įrengtas daržas, puoselėjami gėlynai, parengta medžiaga pažintiniam -dendrologiniam takui, siekiant sudaryti kuo palankesnes sąlygas vaikų pažintinei veiklai: stebėjimams, tyrinėjimams, atradimams. Mums svarbu, kad mažylį supanti ugdančioji aplinka atlieptų jo poreikius, būtų funkcionali ir saugi. Integruojame etninės kultūros elementus į pažintinę, meninę veiklą ir kitas ugdymo sritis. Aplinkos suvokimas vaikams tampa turtingesnis, o gamtos pažinimas - suprantamesnis ir priimtinesnis. 2010 m. vasario mėn. lopšelyje – darželyje įkurta vaikų folkloro studija „Tikutis“, 2015 m. rugsėjo mėn.- tradicijų puoselėjimo mokyklėlė tėvams.
2015 m. sausio mėn. darželio bendruomenė paminėjo veiklos 50-metį.
 
 
Drąsiai pasitinkame pokyčius, tobuliname bendradarbiavimą su tėvais, rūpinamės, kad kiekviena diena darželyje mažyliui būtų laiminga.
 
 Atributika
 

logotipas5

IMG 8854

             

       „MAŽYLIO“ HIMNAS

Saulė šypsosi pro langą;

Spinduliais parėmus dangų

Klega paukščiai, gėlės kvepia

Puošdamos „Mažylio“ taką.

 

Gyvuok, gyvuok, „Mažyli“, gyvuok,

Dainuok, dainuok, vaikuti, dainuok

Kloja mažo vaiko metai

Mokyklėlėn platų taką.

 

Metai - švelnūs ir spalvingi

Metai - meilūs ir turtingi.

Gyvuok, gyvuok, „Mažyli“, gyvuok,

Dainuok, dainuok, vaikuti, dainuok

 

Koks gražus Mažylio laukimas

Koks gražus vaikystės ėjimas

Laiko laiptais dieneles neša

Į laimingo gyvenimo tąsą.

Gyvuok, gyvuok, „Mažyli“, gyvuok,

Dainuok, dainuok, vaikuti, dainuok

Korupcijos prevencija

Duomenų apsauga

Teisinė informacija