Vilniaus lopšelis – darželis „Mažylis“ – bendrosios paskirties ikimokyklinio ugdymo įstaiga. 
Ugdymo kalba – lietuvių.
Ugdymo forma – dieninė.
Įstaigos  darbo laikas -  6.30-18.30 val.
 
Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ ir siekiant užtikrinti, kad ugdymo paslaugos būtų organizuojamos maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo, laikinai
 
grupių darbo laikas 7.30-18.00 val.


Grupės:
1-a lopšelio grupė - 2-3 m.
2-a darželio grupė - 2-4 m.
3-a darželio grupė - 4-5 m.
4-a priešmokyklinio ugdymo grupė - 6-7 m.
5-a darželio grupė - 5-6 m.
6-a darželio grupė - 5-6 m.
 
 
Vizija
Lopšelis - darželis Mažylis“ - saugi, atvira kaitai, patraukli savo turtinga ugdančiąja aplinka, ugdymo kokybe, turiniu, suburianti visą bendruomenę, įstaiga.
 
Misija
Vilniaus lopšelis - darželis „Mažylis“ - bendrosios paskirties ikimokyklinio ugdymo įstaiga ugdo ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, tenkina skirtingus vaikų ugdymo(si) poreikius, užtikrindama fizinį ir psichinį vaiko vystymą(si), (papildo ugdymą šeimoje - teikia kvalifikuotą pagalbą šeimai, padeda vaikui pasirengti mokyklai), specialiųjų poreikių turinčius vaikus integruoja į įprastos raidos vaikų grupes.
 
Filosofija
„Tik asmenybė gali ugdyti ir formuoti asmenybę“.
Istorija
1964 m. birželio 18 d. buvo įsteigtas Vilniaus lopšelis – darželis Nr. 81
1964 m. gruodžio 24 d. vaikams atvėrė duris dvi lopšelio grupės ir keturios darželio grupės.
Tai tipinis pastatas, 120-ies vietų.
Ikimokyklinei įstaigai vadovavo:
1964 m. – 1972 m. – Viktorija Juočytė,
1972 m. – 1976 m. – Julija Bloznelienė,
1976 m. Elvyra Pekeliūnienė,
1976 m.1986 m. Natalija Lauciuvienė,
1986 m. – Lidija Dikčienė.
1996 m. rugsėjo 11 d., bendruomenei pritariant, ikimokyklinei įstaigai suteiktas vardas „Mažylis“.
Lopšelis – darželis įsikūręs Naujamiesčio mikrorajone. Teritorija užima didelį plotą, apie 0,5569 ha, įrengta sporto aikštelė, sukurtos atskiros erdvės kiekvienai vaikų amžiaus grupei.
Didžiuojamės darniu, atsakingu ir mylinčiu savo darbą kolektyvu, kuriame dirba 34 darbuotojai, iš jų 15 pedagogų.
Džiaugiamės ugdytinių tėvais, kurie aktyviai dalyvauja savivaldoje, teikia siūlymus dėl ugdomosios veiklos organizavimo, jos kokybės gerinimo, aktyviai dalyvauja renginiuose, susirinkimuose, talkina, tvarkant darželio aplinką.
Aplinka saugi, palanki vaiko ugdymui(si). Didžiulis sodas džiugina visais metų laikais, pavasarį - įspūdingais žiedais, o rudenį - vaisiais. Jau tapo tradicija – priešmokyklinio amžiaus vaikai pasodina dekoratyvinį medelį ar krūmą. Įrengtas daržas, puoselėjami gėlynai, parengta medžiaga pažintiniam - dendrologiniam takui, siekiant sudaryti kuo palankesnes sąlygas vaikų pažintinei veiklai: stebėjimams, tyrinėjimams, atradimams. Mums svarbu, kad mažylį supanti ugdančioji aplinka atlieptų jo poreikius, būtų funkcionali ir saugi. Darželio teritorija aptverta nauja tvora, įrengta elektroninių vartų ir vartelių sistema. 
Integruojame etninės kultūros elementus į pažintinę, meninę veiklą ir kitas ugdymo sritis. Aplinkos suvokimas vaikams tampa turtingesnis, o gamtos pažinimas - suprantamesnis ir priimtinesnis. 2010 m. vasario mėn. lopšelyje-darželyje įkurta vaikų folkloro studija „Tikutis“. 2015 m. rugsėjo mėnesį - Lietuvių liaudies tradicijų puoselėjimo mokyklėlė tėvams. Pagal tėvų pageidavimus, kasmet vaikų gebėjimams atsiskleisti organizuojami penki papildomo ugdymo būreliai.
2015 m. sausio mėn. darželio bendruomenė paminėjo veiklos 50-metį. 
Drąsiai pasitinkame pokyčius, tobuliname bendradarbiavimą su tėvais, rūpinamės, kad kiekviena diena darželyje mažyliui būtų laiminga. Įstaiga turi pasitvirtinusi higienos pasą. Pedagogai ir techninis personalas nuolat tobulina kompetencijas aktualiomis temomis. Grupėse vykdomi projektai. Teikiamos kokybiškos logopedo, psichologo paslaugosĮstaigoje dirba neformalaus ugdymo pedagogas (ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fiziniam lavinimui). 2019 m. lopšelis-darželis laimėjo Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamą Atvirų technologinių dirbtuvių projektų konkursą ir vykdo projektą "Magiškoji STEAM laboratorija". Vyksta glaudus bendradarbiavimas su darželio savivalda. Organizuojamos kasmetinės kolektyvo išvykos.
2019 m. lopšelis-darželis minės 55-ių metų jubiliejų.
 
 Atributika
 

logotipas5

IMG 8854

             

       „MAŽYLIO“ HIMNAS

Ei tu!

Užteks liūdėti,

Gal laikas pralinksmėti?

Juk su draugais visad smagiau (a a)

Kiek daug dar pamatysim

Kiek gero padarysim

Kartu mes galim daug išmokt (a a)

Juk reikia tik nusišypsot!

 

Čia maži ir dideli, 

Žaidžia visada linksmi

Vos praeisi pro vartus

Ir “Mažylis” draugas bus!

Kai saulutė ryškiai švies

Ir į kiemą mus pakvies 

Vos praeisi pro vartus

Ir “Mažylis” draugas bus!

 

Ei tu!

Neabejoki, 

Tik ranką draugui duoki

Mes esam didelė šeima (a a)

Kiek daug mes nešam laimės

Berniukai ir mergaitės

Kasdieną tampam geresni (a a)

Juk reikia tik nusišypsot!

 

Čia maži ir dideli, 

Žaidžia visada linksmi

Vos praeisi pro vartus

Ir “Mažylis” draugas bus!

Kai saulutė ryškiai švies

Ir į kiemą mus pakvies 

Vos praeisi pro vartus

Ir “Mažylis” draugas bus!

 

La la la

Vos praeisi pro vartus

Ir “Mažylis” draugas bus!

La la la

Vos praeisi pro vartus

Ir “Mažylis” draugas bus!

Korupcijos prevencija

Duomenų apsauga

Teisinė informacija

Copyright (c) Vilniaus lopšelis - darželis "Mažylis", 2019.
Designed by themescreative.com
Darželio interneto tinklapyje yra naudojami slapukai (Cookies). Techniniai slapukai yra reikalingi interneto tinklalapio funkcionalumui bei statistikai.