Papildomos neformaliojo ugdymo paslaugos

Atnaujinta: 2019 balandžio 23

ANGLŲ KALBOS PAMOKĖLĖS. Užsiėmimus veda VšĮ  ,,MAŽIEJI ŠNEKUČIAI"

Per žaidimą vaikai ugdysis susidomėjimą anglų kalba, gebės klausyti bei suprasti anglų kalbos pradmenis, formuosis pradinį anglų kalbos žodynėlį.

Mokytojas organizuos mokomuosius žaidimus ir užsiėmimus, užtikrins anglų kalbos ir kitų įgūdžių raidą. Vaikai  susipažins su spalvomis, skaitmenimis, su vaisiais. Bus skatinami mokytis ir dirbti komandoje, bendrauti bei dalytis savo mintimis bei įspūdžiais.

 Mokytoja Dovilė Negudinė  

 

KREPŠINIO BŪRELIS

Berniukai ir mergaitės mokysis  krepšinio pradmenų, įgys kompetencijų, būtinų tolesniam vaiko kaip krepšininko ugdymui, asmeniniam ir visuomeniniam gyvenimui; įgyjamos kompetencijos turės tiesioginės įtakos sėkmingam vaiko ugdymo(si) formaliojo švietimo sistemoje.

Viešoji įstaiga „Sostinės krepšinio mokykla“.

Treneris Mantas Mudėnas

 

KERAMIKOS BŪRELIS

Vaikai susipažins su keramikos menu ir plačiomis keramikos galimybėmis, įgys  keramikos meno pagrindus, išmoks vizualizuoti idėją.

 Būrelio vadovė Ona Juškienė

 

 T. PETREIKIO ŠOKIŲ STUDIJA.

Pramoginiųi šokių metu vaikai  lavins estetinį suvokimą, laikysną, ritmišką dailų judesį.Ugdys ritmo pojuūį ir muzikinę klausą. 

Vadovė Beatričė Skabickienė

 

FOLKLORO STUDIJA „TIKUTIS“

Vaikai susipažins su etnine kultūra, bus skatinami ja domėtis ir puoselėti. Pasitelkiant tinkamus etninio ugdymo būdus bei priemones, skatinamas vaikų kūrybiškumas, bendruomeniškumas, savęs pažinimas, saviraiška.

2015 m. rudenį pradėjo veiklą tradicijų puoselėjimo mokyklėlė, kuri skirta vaikams, tėveliams seneliams, kurie nori ne tik susipažinti su etnine kultūra, tačiau iš arčiau pažvelgti į tradicinės kultūros įvairovę, jos interpretacijos galimybes, atrasti vietos etninei kultūrai savo kasdieninėje veikloje, puoselėti jos tęstinumą.

Studijos vadovė Jovita Štikelienė

 

tikutis1 20151022 171329

 

2018 - 2019 M. M. PAPILDOMO UGDYMO VEIKLOS TVARKARAŠTIS

Papildomas ugdymas

 
     
     

Korupcijos prevencija

Duomenų apsauga

Teisinė informacija