Pagalbos mokiniui specialistai

Atnaujinta: 2019 balandžio 09

Logopedė Violeta Ivickienė:

→ teikia pagalbą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų;

→ vertina ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaikų kalbos raidos ypatumus bei kalbėjimo ir kalbos sutrikimus;

→ teikia metodinę pagalbą ugdymo įstaigos pedagogams, tėvams (globėjams);

→ bendradarbiauja su Vilniaus pedagogine - psichologine tarnyba;

→ dalyvauja Vaiko gerovės komisijoje.

 

 Darbo grafikas

Logopedo darbo laikas 1

 *Dėl konsultacijų teirautis telefonu (8 5) 2 65 12 63

 

Psichologas Tomas Kelpša 

Psichologas bendradarbiauja su pedagogais, konsultuoja ugdytinių tėvus (globėjus, rūpintojus), psichologinių problemų sprendimo klausimais; įvertina vaiko galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, rengia individualias rekomendacijas vaiko ugdymosi problemoms spręsti, teikia psichologinį švietimą lopšelio - darželio bendruomenei vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.

Darbo grafikas

Psichologo darbo laikas

 *Dėl konsultacijų teirautis telefonu (8 5) 2 65 12 63

 

Korupcijos prevencija

Duomenų apsauga

Teisinė informacija