Įstaigoje veikia Vaiko gerovės komisija.

 

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikams nuo 2 iki 6 metų.

2017 m. atnaujinta Ikimokyklinio ugdymo programa „Mažylio žingsneliai“.

Programa orientuota į vaiką, jo poreikių tenkinimą. Žaidimas - pagrindinis ugdymo būdas. Ikimokyklinukai skatinami aktyviai veikti, patirti, atrasti.

Darželyje vykdoma socialinio-emocinio ugdymo programa "Kimochis".

 

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6- metai (tėvų prašymu gali būti teikiamas 5 metų) ir skirtas pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje. Priešmokyklinis ugdymas – naujos galimybės vaikui kaupti naują ir plėtoti anksčiau įgytą patirtį. Priešmokyklinis ugdymas nuo 2016 m. rugsėjo 1-os dienos -  privalomas.

Priešmokykliniame amžiuje plėtojamos penkios kompetencijų grupės: socialinė, sveikatos, pažinimo, komunikavimo ir meninė.

Ugdant priešmokyklinio amžiaus vaikus, vadovaujamasi „Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa“ (2014 ). 

4-os priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai po pažinimo pasaulį keliauja drauge su ugdymo priemonių komplekto „Opa pa“ veikėjais.

 

 

                                                       Dienos ritmas                                 

6.30 - 8.10 Vaikų priėmimas, bendradarbiavimas su šeima, individualūs pokalbiai su tėvais (globėjais), rytinė mankšta, žaidimai, savaiminė, inicijuota vaikų veikla, individualūs pokalbiai su vaikais.
8.10 - 8.55 Pusryčiai.
8.55 - 11.30

Veikla visai vaikų grupei pagal vaikų amžiaus ypatumus. Veikla vaikų grupelėmis, inicijuota, savaiminė veikla. Muzikos ir kūno kultūros valandėlės salėje, pramogos. Logopedo pagalba specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikams.

Pasivaikščiojimas (gamtos reiškinių stebėjimas, aplinkos pažinimas, judrieji žaidimai ir kt.).

Dalyvavimas ekskursijose, renginiuose už įstaigos ribų edukacinėje veikloje

(vyr. amžiaus vaikams).

11.30 - 12.40 Pietūs.
12.30 - 15.35 Pasiruošimas poilsiui, miegas, ramūs žaidimai.
15.30 - 16.25 Vakarienė.
16.25 - 17.00

Veikla visai vaikų grupei (šventiniai kalendoriniai renginiai, projektų, vaidybinių scenelių kūrimas, veiklos aptarimas, dalijamasis dienos įspūdžiais, idėjos rytdienos veiklai). Individualus darbas su vaikais, veikla grupelėse.

Papildoma ugdomoji veikla (pagal tėvų pageidavimą).

17.00 - 17.30 Pasivaikščiojimas (gamtos reiškinių stebėjimas, žaidimai ir kt.).
17.30 - 18.30

Kūrybinė vaikų veikla. Veikla pagal vaikų sumanymus (domėjimasis knygelėmis, įvairaus pobūdžio žaidimai: stalo didaktiniai , siužetiniai – vaidmeniniai, vaidybiniai žaidimai, kūrybiniai žaidimai prie smėlio, šviečiančio stalo; muzikos įrašų klausymas, skaitmeninio turinio panaudojimas pagal temas ir kt.), sportinės, literatūrinės, muzikinės - literatūrinės pramogos, viktorinos.

Bendradarbiavimas su šeima, pokalbiai.

Korupcijos prevencija

Duomenų apsauga

Teisinė informacija

Copyright (c) Vilniaus lopšelis - darželis "Mažylis", 2019.
Designed by themescreative.com
Darželio interneto tinklapyje yra naudojami slapukai (Cookies). Techniniai slapukai yra reikalingi interneto tinklalapio funkcionalumui bei statistikai.