Karantino ribojimai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai (2020-12-07 Nr. 1364, 2020-12-14 Nr. 1418 dėl sugriežtinto karantino priemonių nuo š.m. gruodžio 16 d. 00:00 val. iki 2021 m. sausio 31 d. 24:00 val.) 

reglamentuoja, kad:

  • ikimokyklinis ugdymas įstaigose organizuojamas vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu;
  • neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas;
  • švietimo pagalba teikiama tokiu pat būdu, kokiu vykdoma veikla švietimo įstaigoje arba teikiama nuotoliniu būdu;
  • švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos nuotoliniu būdu;
  • kūno kultūros ir meninio ugdymo pedagogai veiklą vykdo nuotoliniu būdu.

Nuotoliniu būdu besiugdantiems vaikams ugdymo mokestis nebus skaičiuojamas.


🌐 LT»ENG
Skip to content