Vilniaus mieste įvedamas karantinas 2020 m. spalio 26d.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija informuoja, kad nuo š. m. spalio 28 d. Vilniaus mieste įvedamas karantinas. (2020 m. spalio 26 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1177) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6621e6d4182011eb9604df942ee8e443?jfwid=8m7nck4cz  

Pažymime, kad karantino metu užtikrinant VESOC sprendimus ikimokyklinis ir  priešmokyklinis ugdymas vyks įprastiniu būdu  laikantis visų saugumo priemonių.

Vaikams, kurie turi galimybių likti namuose ir nelankys įstaigos karantino laikotarpiu, mokestis už maitinimą nemokamas, o ugdymo mokestis bus  mokamas įprastai, nes darželiai nėra uždaromi.

Darželio tarybai nutarus karantino metu papildomas neformalusis ugdymas nebus vykdomas.

🌐 LT»ENG
Skip to content